header handjes

Heropstart na corona: duidelijkheid over risicoactiviteiten en -groepen

Na de Nationale Veiligheidsraad van 24 juni, keurde minister Jambon een tweede versie van het Basisprotocol Cultuur goed. Daarin lezen we dat de zogenaamde risicoactiviteiten, waaronder koorzang, blaasinstrumenten bespelen en dans en theater met nauw fysiek contact, opnieuw worden toegelaten onder bepaalde veiligheidsvoorwaarden. Ook het charter voor een veilige heropstart voor ouderen staat sinds 20 juni online. Met deze documenten kan zowel het sociaal-cultureel werk als de amateurkunstensector opnieuw veilig aan de slag om er alsnog een (figuurlijk) spetterende zomervakantie van te maken.

Orkesten, toneelkringen, dansclubs en koren wachten vol ongeduld op nieuws.

Basisprotocol Cultuur aangepast voor risicoactiviteiten

Vanaf 1 juli kunnen dus álle culturele disciplines hun activiteiten heropstarten. De risicoactiviteiten – koorzang en luid roepen of spreken, het spelen van blaasinstrumenten en alle activiteiten met nauw fysiek contact zoals bij bepaalde vormen van dans, toneel,… - moesten lang wachten, maar zijn dan onder specifieke veiligheidsvoorwaarden opnieuw mogelijk. De tweede versie van het Basisprotocol Cultuur neemt deze maatregelen per discipline op. De landelijke amateurkunstenorganisaties, Koor & Stem, Vlamo, Danspunt en OPENDOEK, passen hun leidraad aan dit vernieuwde protocol aan.

Charter voor deelname van ouderen

Niet alleen de risicoactiviteiten maar ook de vraag of ouderen als risicogroep gezien moeten worden, was de voorbije weken onderwerp van discussie. De Vlaamse Ouderenraad stelde in samenwerking met de sector, de deskundigen en de beleidsverantwoordelijken een leidraad op voor ouderen en organisaties die met ouderen werken. Voor het sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten, waar er heel wat ouderen als vrijwilliger of deelnemer participeren, vormt dit charter een belangrijk instrument om samen te werken aan een veilige heropstart. Dit charter legt de verantwoordelijkheid van deelname grotendeels bij de deelnemer zelf. Hij/zij beslist of hij/zij deelneemt aan de activiteit, op basis van een risico-inschatting van de eigen gezondheid én van de activiteit. Het charter geeft alle handvatten om die inschatting correct te kunnen maken.  Als organisator ben je steeds verantwoordelijk om de regels van de geldende protocollen nauwgezet op te volgen en ook goed te communiceren naar je (potentiële) deelnemers, zodat zij op hun beurt kunnen beslissen of het veilig genoeg is voor hen om te participeren of niet.