header handjes

Nieuwe versie vrijetijdsmonitor gelanceerd. Nog even wachten op relevante cijfers.

De lokale vrijetijdsmonitor is terug met verse data. Per thema reikten 263 vrijetijdsdiensten gegevens aan. Die laten toe om zowel steden en gemeenten te vergelijken als evoluties in de tijd te zien. Spoiler alert: voor lang niet alle thema's zijn alle data raadpleegbaar. Eind mei is de speeltuin pas echt open.

De roep om een instrument om het lokale vrijetijdsbeleid te (blijven) monitoren en analyseren was groot toen Vlaanderen steden en gemeenten hierin meer autonomie gaf. De lokale vrijetijdsmonitor was snel geboren. In 2018 vond de eerste bevragingsronde -over het werkjaar 2017- plaats. Het systeem kampte met heel wat kinderziektes en ook de responsgraad kon beter (75%). De Vlaamse overheid spijkerde de registratietool de voorbije jaren bij. Een rits lokale besturen en partnerorganisaties, waaronder VVSG en OP/TIL, werden betrokken. Ook De Federatie en Socius kregen de kans mee na te denken.
Dansers jongeren

Wat is nieuw?

Recent engageerde 88% van de steden en gemeenten zich om de vragenlijst (gedeeltelijk) in te vullen. Hun cijfergegevens worden aangevuld met data van sectororganisaties of de Vlaamse overheid zelf. Denk aan SISCA of onderzoek. Bijgevolg zijn er nieuwe data beschikbaar voor cultuur, jeugd en sport in 2021. Onderverdeeld in deze acht thema's.
Voorlopig zijn op de site geen gegevens te vinden over de thema's tevredenheid, financiën, inspraak, participatie, medewerkers of samenwerkingen binnen de gemeente. Deze worden pas in de loop van 2023 ontsloten. Wel krijgen we al inzicht in de thema’s infrastructuur en aanbod. In sommige indicatoren ervan althans, want andere fiches die relevant zijn voor sociaal-cultureel volwassenwerk en amateurkunsten worden tussen nu en juni toegevoegd. Via interactieve dashboards kunnen geïnteresseerden data raadplegen in de vorm van grafieken en cijfertabellen. Merk op: de coronapandemie kan mogelijk invloed hebben op de representativiteit van de data over 2021, al is het beeld zo waarheidsgetrouw mogelijk. Wat voor onze sectoren alvast interessant kan zijn:
Het is belangrijk dat het vrijetijdsleven gehoord en gezien wordt. Door de burger en de overheid.
Lara Grieten, projectcoördinator VTM

Op de planning

We kijken in spanning uit naar de fiches over aantal organisaties sociaal-cultureel volwassenwerk en amateurkunsten. In het verleden gingen onze wenkbrauwen vaak fronsen, maar afgelopen jaren is getracht één en ander beter op punt te stellen. Dat merk je aan de verdere verfijning van de definities of randbedenkingen die proactief worden opgeworpen. Dit alles biedt meer context, in een poging om mee te evolueren met de dynamiek van het vrijetijdssector, zonder de continuïteit van de vragenreeks geweld aan te doen. Keerzijde van de medaille is dat het vaak lange lappen tekst zijn. En toch ook soms het gevoel dat we er nog niet helemaal zijn. Maar het is een leerproces waar De Federatie graag verder aan meewerkt. Door een momentopname te maken (3 per legislatuur) wil de lokale vrijetijdsmonitor steden en gemeenten ondersteunen. De derde bevragingsronde is voorzien in 2024 over data van het werkjaar 2023. Zo komen we tot een reeks over 2017 - 2021 en 2023. Deze data bieden zeker stof tot nadenken. Voor toekomstige beleidsmakers. Lokaal, maar even goed op Vlaams niveau.

Zie je bij het scrollen of vergelijken rare/opvallende beelden opduiken voor sociaal-cultureel werk of amateurkunsten? Laat het ons dan weten. Wij bundelen de bemerkingen en gaan hierover in gesprek met de overheid. Je kan ook zelf mailen naar: vrijetijdsmonitor@vlaanderen.be

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke