header handjes

Nieuwjaarsgeschenk: WASCABI 2022!

Ahaa, daar is een nieuw jaar. Het moment van schone leien en goede voornemens. Van hopen op anders en beter. Van even stilstaan bij wat was, is en komen zal. Welnu, dat is exact wat deze gloednieuwe editie van ons beleidsmagazine Wascabi doet.

Actief of geïnteresseerd in sociaal-culturele of amateurkunstenorganisaties? Voeling met het werkveld of op zoek naar beleidsambities? Lees dan snel verder!

Mockup cover wascabi21
Corona kan véél, maar Wascabi klein krijgen, dat lukte het virus niet. Live gesprekken voeren in de periode oktober-december 2021 was niet altijd evident, maar moeilijk gaat ook. En zie, hij is er: Wascabi, anno 2022.
Met -toch wel- aandacht voor wat corona aanrichtte maar ook wat het ons leerde. Enkele bewegingen blikken vooruit. Aan de start van een jaar waarin heel wat beleidskaders geëvalueerd zullen worden, zoomt kabinetschef cultuur Joachim Pohlmann even uit waarna de leden van de parlementaire Commissie Cultuur opnieuw inzoomen. De federale regering wil in de lente haar 'democratische spier trainen' en start een nooit eerder vertoonde burgerbevraging. Wij vroegen minister Annelies Verlinden en Kristof Calvo waarom ze dit doen en hoe ze dit willen aanpakken. Sven Gatz reflecteert hierop vanuit zijn ervaringen met oa het burgerkabinet. Voorts geven de negen landelijke amateurkunstenorganisaties een inkijk in hun kersverse beleidsplannen (2022-2026) en breekt Tom Lemahieu een lans voor duidelijker omkaderd vrijwilligerswerk. We vroegen het departement hoe sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties dichter tot 'Europa' kunnen komen en eindigen doen we met een portret van Mieke Ackx, de nieuwe verantwoordelijke voor onze sectoren op het departement. Lees of download Wascabi 2022 integraal hieronder of download de aparte artikels.

Liever een gedrukt exemplaar van Wascabi 2022? Bel 02/2449339 of mail info@defederatie.org. Laat je adres achter en even later vindt u een gratis exemplaar in uw postbus.


Paraat voor de cultuurstrijd


Dat Wikipedia niet altijd grossiert in wie bepalend is, blijkt uit het feit dat Joachim Pohlmann geen eigen pagina heeft. Want de huisideoloog van N-VA en de zelfverklaarde politieke junkie zit al lang mee aan de knoppen van zijn partij. Sinds 2019 is hij de kabinetschef van minister van Cultuur Jan Jambon. Hij wil zijn stempel drukken op het Vlaamse cultuurbeleid de komende jaren en moet daarvoor samenwerken met een sector die hij in het verleden geregeld schoffeerde. Hoe vergaat het deze schrijver-kabinetschef, aan het begin van een jaar waarin zowel het decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk als het decreet Amateurkunsten onder handen wordt genomen? Met reflecties door Leen Laconte (directeur oKo) en Marion Debruyne (voorzitter stuurgroep Vlaamse Brede Heroverweging; decaan Vlerick Business School)


Burgerbevraging over België: de democratische spier trainen


De federale regering wil de burger betrekken bij de institutionele en democratische vernieuwing van België. Zo stond het in het regeerakkoord en dit blijkt meer te zijn dan een obligaat zinnetje. In het voorjaar 2022 volgt het eerste luik – een onlinebevraging om “meningen, aanbevelingen, voorstellen en suggesties” te verzamelen. Deelnemers aan dergelijke initiatieven bekruipt vaak het gevoel dat er uiteindelijk niet echt geluisterd wordt. Hoe ontwijk je de valkuilen bij deze eerste nationale oefening in burgerparticipatie? Met een reflectie door Liesbeth De Winter (algemeen directeur Beweging.net)


Vrijwilliger: superheld of bedreigde diersoort?


Overal leken vrijwilligers aan de slag te zijn tijdens de coronacrisis. In rusthuizen sprongen ze het zwaarbeproefde personeel bij, in vaccinatiecentra hielpen ze de campagne in goede banen te leiden. Maar zijn dit wel échte vrijwilligers? Dreigen instrumentalisering door de overheid en andere obstakels zoals de rommelige wetgeving of hogere kostenvergoedingen het vrijwilligerswerk kapot te maken? Een gesprek met Tom Lemahieu (Howest - voorzitter Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk), Joke Quaghebeur (OPENDOEK) en Roel François (OKRA)


Bewegen na corona


Je kon de afgelopen twee jaar geen tv of radio aanknippen of het was al corona wat de klok sloeg. Toch veegde deze lawine niet alle thema’s van de agenda, integendeel, sommige klommen hoger dan ooit. Mobiliteit bijvoorbeeld, armoede, mensenrechten. Hoe grepen de bewegingen Mobiel 21, Welzijnszorg en Liga voor Mensenrechten dit momentum aan? En wat blijft daar van over, nu we met muizenstappen de postcorona-samenleving in gaan?


Europa, dichter bij uw bed


Het Vlaamse sociaal-cultureel volwassenenwerk is voor Europa een vreemde eend in de bijt. Schenenschoppers die gesubsidieerd worden om beleidsmakers in alle mogelijke domeinen pijnlijke benen te bezorgen: in welk hokje stop je die? Het maakt dat de Europese wetgeving soms onaangepast lijkt te zijn en dat sociaal-culturele en in mindere mate amateurkunstenorganisaties de weg niet vinden naar informatie en financiering. Hoe vragen we Europa ten dans?


Commissie Cultuur in 2022: erop of eronder?


De brede rug van minister van Cultuur Jan Jambon heeft de cultuursector de afgelopen twee jaar voor erger behoed. Daar zijn alle leden van de Commissie Cultuur het over eens. Cultuur, als enige, gered van het besparingsmes vorig najaar, organisaties boven water gebleven tijdens de lockdowns: dat de minister van Cultuur ook de ministerpresident is, bleek dan toch een troefkaart te zijn. Tot zover de eensgezindheid. Want het wordt bikkelen in de Commissie Cultuur, waar in 2022 maar liefst vier decreten passeren die raken aan sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten. Een rondje met de leden van de Commissie Cultuur: Katia Segers (Vooruit), Elisabeth Meuleman (Groen), Marius Meremans (N-VA), Orry Van de Wauwer (CD&V) en Stephanie D’Hose (Open VLD).


Amateurkunsten: de goesting spat ervan af!


Bijna de helft van de Vlamingen is amateurkunstenaar. Voor deze ruim twee miljoen beoefenaars zijn negen landelijke amateurkunstenorganisaties in de weer. Zij ondersteunen, begeleiden en inspireren kunstenaars over heel Vlaanderen en Brussel. De Vlaamse regering investeert de komende vijf jaar in totaal 1.065.000 euro extra subsidies in de amateurkunstensector, een stijging met 13 procent. Broodnodige zuurstof waar de amateurkunstenorganisaties al jaren naar snakten. Welke ambities en plannen kunnen ze daarmee realiseren voor 2022-2026? De negen coördinatoren geven enkele highlights mee. Honger naar meer? Check de beleidsplannen op hun websites.


Waakhond van de continuïteit aan de vooravond van een bewogen jaar


Zo nadrukkelijk als ze sinds haar kindertijd het podium claimt als koorzangeres, zo onzichtbaar moet ze zijn als ambtenaar. Maar het sociaal-cultureel volwassenenwerk en de amateurkunsten hebben Mieke Ackx in hun zoeklichten, sinds ze vorig jaar in het departement Cultuur, Jeugd & Media verantwoordelijk werd voor ons stukje van de wereld. Ontmoeting met een civil servant ‘pur sang’.

Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart