header handjes

Noodfonds cultuur – hoe gaan gemeenten ermee om

COVID-19 blijft de gemoederen beroeren. Een tweede golf, het culturele leven in nood, gemis aan sociale contacten. We voelen de impact op onze samenleving… En toch. Vrijwilligers en verenigingen blijven zich vol overgave inzetten. Lokale besturen brengen soelaas waar het kan. Een bloemlezing.

Eerst het goede of het slechte nieuws?

Het minder goede dan maar. Tijdens de zomermaanden, ook wanneer velen van welverdiend verlof genoten, bleef onze telefoon dagelijks rinkelen. 9 op de 10, met vragen over de coronamaatregelen. Ook al beslisten ‘hogere overheden’ na lang overleg met de sector en de GEES dat culturele groepsactiviteiten opnieuw konden doorgaan en dat evenementen een capaciteitslimiet hadden van 200 mensen buiten, toch opteerden tal van gemeenten ervoor strenger uit de hoek te komen. ‘Wees genadeloos voor het virus, maar niet voor onze lokale verenigingen’ was hierop onze reactie. Minister-president Jan Jambon en minister Somers reageerden met een open brief aan alle Vlaamse steden en gemeenten. Hun oproep klonk unisono: ‘ga in overleg met je organisaties’. Zij doen er namelijk alles aan het vrijetijdsleven zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Wat kan en mag aan culturele activiteiten volgens de Nationale Veiligheidsraad? Bekijk deze webinar (26/08/2020), surf naar de site van de Vlaamse overheid of raadpleeg onze coronagids.

Zomerplein Avelgem

Zomerplein Avelgem

De weg uit de crisis

Begin mei maakte de Vlaamse regering 87,3 miljoen euro vrij voor de cultuur-, sport- en jeugdverenigingen. De verdeling gebeurt via de steden en gemeenten. Zij kiezen vrij hoe ze de middelen inzetten de pijn voor hun verenigingsleven te verzachten. Door corona annuleerden deze laatste massaal hun fundraisingactiviteit en/of hadden ze heel wat minder inkomsten terwijl de kosten al waren gemaakt. De Federatie en partnerorganisaties lanceerden prompt een 8-puntenplan ter inspiratie. Samenwerking zal een bepalende factor zijn in het relancesucces. Lokale cultuurorganisaties weten zelf het best wat aandacht verdient in zo’n relanceplan.
Als je nadenkt over wat te doen, zet de verenigingen dan mee aan het roer en communiceer finaal open over de keuzes die worden gemaakt.
Beweging.net - Limburg

Een handvol voorbeelden

Tienen koos resoluut voor overleg. Om een beter beeld te krijgen van de geleden schade, organiseert deze Vlaams-Brabantse stad samen met de netwerken jeugd, sport en cultuur een online bevraging bij de Tiense verenigingen. De vragenlijst loopt tot 10 september.   Sint-Truiden in Limburg gaat eveneens voor dialoog en inspraak. Zo doen zij een impactbevraging bij seniorenverenigingen.
Curious
In de Kempense gemeente Kasterlee is de knoop al doorgehakt. Met 200 verenigingen is er een sterk sociaal weefsel. Allemaal ontvangen ze binnenkort een cadeaubon van lokale handelaars ter waarde van 40 à 540 euro. Aanvullend viel deze zomer een evenementenbrochure in elke brievenbus. ‘Zo hopen we extra volk op de been te brengen om de kas opnieuw te spijzen,’ luidt het. Het Oostvlaamse Herzele mikt op een totaalaanpak, over partijgrenzen heen. Vijf werkgroepen, waaronder één voor verenigingen, peilde naar de noden van de doelgroep. Ook inwoners konden via ‘Denk eens H’ ideeën voor het herstelplan doorgeven. Dit resulteerde in de verhoging van prikkelsubsidies, basissubsidie en startcheque van beginnende verenigingen, de aankoop van ontsmettingsgel en mondmaskers, verminderde huurtarieven en een digitale promotiegids. Dit alles zeer overzichtelijk gecommuniceerd (incl. budgetten).
Tot slot refereren we naar Avelgem. Deze Westvlamingen ondersteunen hun verenigingen met een origineel concept: het Zomerplein. Van 3 juli tot 30 augustus werd het terrein voor het gemeenschapscentrum omgetoverd tot een sfeervolle buitenlocatie waar activiteiten corona-proof georganiseerd konden worden. Ook verenigingen kregen er een plek om zelf iets te organiseren.
Good

Nog meer inkijk gezocht? Vlaanderenhelpt bundelt maatregelen en voorbeelden. Ook wij blijven graag op de hoogte van jullie initiatieven. Contacteer Elke.

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke