header handjes

PERSBERICHT: Wees genadeloos voor het virus, maar niet voor onze lokale verenigingen

Deze week stuurden een aantal van onze lidorganisaties, waaronder VLAMO en  VI.BEreeds een noodkreet uit naar aanleiding van de recente verstrengingen van de coronamaatregelen. Ook wij herhalen onze oproep naar lokale en provinciale besturen om het verenigingsleven niet nodeloos opnieuw stil te leggen, maar om verenigingen net te ondersteunen in deze genadeloze tijden. Verenigingen zijn geen samenscholingen of sociale bubbels. Het sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten hebben wekenlang overlegd met de experten van de GEES om tot een sectoraal veiligheidsprotocol te komen. Net nu de verenigingen enorme inspanningen leverden om veilig te kunnen heropstarten, sluiten verschillende lokale en provinciale besturen opnieuw de deur.

Een vereniging is geen samenscholing

20191010 Challenge Karin Brouwers 11
Na wekenlang overleg en het opstellen van disciplinespecifieke leidraden, konden de verenigingen aan het begin van de zomer eindelijk opnieuw repeteren, beperkte activiteiten organiseren en samenkomen onder de strenge voorwaarden van het sectoraal veiligheidsprotocol. Nog geen maand later, moeten veel initiatieven opnieuw alle plannen annuleren omdat lokale en provinciale besturen strengere maatregelen treffen dan het Vlaamse sectorprotocol. Vaak met het argument dat samenscholingen of sociale bubbels met meer dan tien personen verboden zijn. Maar laat ons duidelijk zijn: de vrijwilligers die in de verenigingen aan de slag zijn, hebben reeds weken ongelofelijke inspanningen geleverd om volgens het strenge veiligheidsprotocol en het Covid Event Risk Model opnieuw te kunnen starten. 
Dit protocol vraagt heel wat van een vereniging: bestuurders moeten een risicoanalyse uitvoeren, een draaiboek opstellen en een coronaverantwoordelijke aanstellen. Bovendien wordt het sectoraal veiligheidsprotocol geregeld geüpdatet, naargelang de epidemiologische situatie. Verenigingen organiseren zich volgens de strenge veiligheidsvoorwaarden, waaronder social distancing, het dragen van mondmaskers en de specifieke hygiënemaatregelen.
"Verenigingen kunnen niet gelijk gesteld worden met ongeorganiseerde samenscholingen of sociale bubbels."
Ellen De Boeck, directeur van De Federatie

Oproep aan lokale en provinciale besturen

Lege Stoelen
Beste besturen: wees genadeloos voor het virus maar niet voor de verenigingen. Ze vormen immers het kloppend hart van elke provincie, stad of gemeente. 87 miljoen euro uit het Noodfonds Cultuur van de Vlaamse Regering is gereserveerd voor cultuur, jeugd en sport op lokaal niveau. We reikten de lokale besturen reeds een 8-puntenplan en concrete voorstellen aan om deze middelen efficiënt in te zetten voor het noodlijdende lokale verenigingsleven. 
"Het verenigingsleven speelt een onmisbare rol in de sociale en culturele relance na corona."​
Ellen De Boeck, directeur van De Federatie
We roepen lokale en provinciale besturen dan ook opnieuw op om in dialoog te gaan met de verenigingen en hun professionaliteit te erkennen. Bekijk samen wat onder de strenge veiligheidsprotocollen mogelijk is en wat niet. De verenigingen kennen de leidraden en hebben expertise in de organisatie van hun activiteiten. Ook voor hen is veiligheid prioriteit. Van in het begin van het overleg stond de boodschap centraal dat de verenigingen liever geleidelijk maar duurzaam konden heropstarten, dan snel en kortstondig. Beste besturen: steun hen daarin en zorg ervoor dat het sociaal en cultureel weefsel van jouw provincie, stad of gemeente het coronavirus overleeft.