header handjes

Ook in 2018 kan je je vrijwilligers verzekeren

Dossier: Vrijwilligerswerk

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor persoonsgebonden bevoegdheden, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. Dit betekent onder meer dat de provincies de gratis vrijwilligersverzekering niet meer zullen aanbieden. Lokale organisaties kunnen op dit moment hun vrijwilligers via deze formule verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.

Honderd dagen

Je hebt als organisatie recht op 100 gratis vrijwilligersdagen. Dit betekent dat je 100 vrijwilligers gratis kan verzekeren voor één dag, wanneer je bijvoorbeeld een groot evenement organiseert. Je kan er echter ook voor kiezen om een kleiner aantal vrijwilligers te verzekeren voor meerdere dagen. Vanaf 1 januari 2018 zal de Vlaamse overheid deze verzekering overnemen. Dit kadert in het gecoördineerd vrijwilligersbeleid van de Vlaamse overheid. Het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk krijgt de opdracht om de vrijwilligersverzekering op te volgen. Voor de organisaties die gebruik willen maken van de vrijwilligersverzekering blijft de procedure die momenteel gehanteerd wordt behouden: ook in de toekomst moeten organisaties eerst een erkenningsnummer aanvragen waarmee ze vervolgens via de website van Belfius de verzekering kan aanvragen. Voor activiteiten in 2018 zal dat kunnen vanaf 15 december 2017. Ook voor de Brusselse organisaties die beroep doen op de vrijwilligersverzekering via de Vlaamse Gemeenschapscommissie blijft de procedure behouden, en wordt de concrete aanpak binnenkort uitgeklaard. Meer informatie hierover vind je op de website van het Departement Cultuur, Jeugd, Media.