header handjes

OP/TIL nu officieel erkend als steunpunt bovenlokaal

Dossier: Decreet bovenlokale cultuurwerking
Dossier: Regionaal - (boven)lokaal

Een klinkende naam was er al. Een sterk team eveneens. Op de centen - los van het startbudget - was het wel nog even wachten. Maar ook dat is nu in de sacoche. OP/TIL, steunpunt voor bovenlokale cultuur, mag de komende 5 jaar (2020-2024) rekenen op een jaarlijkse toelage van 920.000 euro. Dat besliste de Vlaamse Regering op de Ministerraad van 27 maart 2020.

OP/TIL stimuleert cultuur in alle richtingen. Ze verbindt spelers uit de brede cultuursector, over de grenzen van gemeenten, sectoren en disciplines heen. OP/TIL is een steunpunt dat concreet gestalte geeft aan het decreet over de bovenlokale cultuurwerking. De overheid verwacht van het team dat het focust op de ontwikkeling en verspreiding van bovenlokale cultuurpraktijken. OP/TIL belooft dit te doen via informatie, ondersteuning en inspiratie. Hoe en wat precies lees je op hun dynamische website
Lien Optil

Directeur Lien Verwaeren: "We zijn blij met de subsidie."

Optil Logo

OP/TIL moet een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking uitbouwen, stimuleren en optimaliseren. Daarnaast moet ze cultuurparticipatie bevorderen en versterken.

Networking = the power

De Vlaamse Regering kent een subsidiebedrag 920.000 euro toe (iets minder dan het oorspronkelijk genoemde bedrag van 1 miljoen, gezien de besparing van 8%). Dit op basis van de aanvraag: een 5 jaar durend beleidsplan. Tien deskundigen uit het brede culturele veld en de administratie bogen zich over de inhoud en zagen dat het goed was. Met deze werkingstoelage kan het expertisecentrum aan slagkracht winnen, al waarschuwde de SARC een jaar geleden al voor verdeling van werklast en duidelijke taakafstemming. OP/TIL profileert zich dan ook als stevig netwerk. OP/TIL en De Federatie weten alvast op geregelde tijdstippen de krachten te bundelen.

De Federatie wenst OP/TIL veel succes bij het op kruissnelheid brengen van de werking. We zijn benieuwd naar de beheersovereenkomst en de concretisatie ervan in het inhoudelijk meerjarenplan… Krijgen we hier iets te lezen over amateurkunsten en/of het sociaal-cultureel volwassenwerk?

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke