header handjes

Nieuwe naam voor Steunpunt Bovenlokale Cultuur: OP/TIL.

OP/TIL is de nieuwe naam van het Steunpunt Bovenlokale Cultuur. 29 november werd een feestelijk moment in de KVS. Met taartvorkjes in verbinding, 12 praktijktafels en een ode aan transitie door dichter Maarten Inghels. 

20191129 Optil Banner

Til is een vergeten woord, met wortels in het Oudfries. Een til is een brug. Een plek ook waar de duiven landen. OP/TIL wil sterke verbindingen leggen. Tussen spelers uit de brede cultuursector. Over de grenzen van gemeenten, sectoren, disciplines, beleidsdomeinen en doelgroepen heen om culturele praktijken sterker te maken. Op te tillen als het ware.

Dit steunpunt wil een netwerk zijn

‘We bevinden ons in een verandering van tijd. Transitie is het zichzelf terug uitvinden. We hebben relaties en creativiteit nodig om een beter alternatief voor de toekomst te bedenken.’ Met die woorden sloot kwartiermaker (alias wegbereider, om niet te zeggen: voorzitter) Luc Martens de dag af. Daarbij willen de consulenten van OP/TIL luisteren, coachen, faciliteren, ondersteunen en aansluiten bij wat aanwezig is in ‘het tussengebied’, tussen het strikt lokale en het Vlaamse.  Ze zullen capteren wat er is en zien hoe dit verder uit te rollen. 

Transversaal wel erg centraal...

Over pakweg 5 jaar wil dit steunpunt beter zicht hebben op het veld. OP/TIL droomt van meer samenwerkingen en een evidente band met elk van hen. Verder zou het ‘transversale denken’ inherent moeten zijn aan ons manier van denken. Slimme verbindingen leggen, daar draait het om. Op die manier kan cultuur meer samenvallen met de samenleving an sich.

Opmerkelijk. ‘Transversaal’ (werken over beleidsdomeinen heen) - slechts één van de beoordelingscriteria om te voldoen - staat erg hoog aangeschreven om in aanmerking te komen voor projectsubsidie. De invulling van ‘bovenlokaal’ mag niet te licht uitvallen, leert de eerste ronde. 

Leonie Lanssens (consulent bij OP/TIL): 'Het gaat vaak om een optelsom van elementen: nood lenigen in de regio, plus bovenlokaal communiceren, plus samenwerken met relevante partners, plus denken over sectoren heen. De motivatie op al deze facetten is van cruciaal belang. Uit de gesprekstafels blijkt dat aanvragers zelf het gevoel hebben dat ze indienen op een decreet waarvan de overheid zelf totaal niet weet welke richting dit uitgaat. ‘Waarnaar is men op zoek?’ We weten het na ronde één nog altijd niet zo goed… Anderzijds gaat het om een interessant decreet dat vernieuwing in de sector kan brengen als we met open geest de zoektocht durven aangaan.'

20191129 Optil Introspeech

"Slimme verbindingen leggen, daar draait het om," stellen Sylvia Matthys (links) en Lien Verwaeren (rechts op de foto). 

#verbinden via cultuur

Vanaf januari huist OP/TIL naar de Ravensteingalerij in Brussel. De websitekreeg een nieuw élan en tegen het voorjaar kennen we het beleidsplan inhoudelijk - wanneer het door de overheid is goedgekeurd. Uitkijken naar die dag dus!

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke