header handjes

Gezocht: leden adviescommissie sociaal-cultureel werk in Brussel

Dossier: Brussel

26 straffe Brusselse organisaties waaronder Citizenne, BRAL en Femma, maar ook FMDO, Okra het Regenbooghuis en Internationaal Comité, zullen de komende maanden veel tijd en energie steken in een ambitieus beleidsplan. Het Brussels beleidsplan is een document van maximaal 10 bladzijden waarin de regionale of bijzondere vereniging haar beleid op het vlak van het sociaal-cultureel werk in Brussel duidelijk maakt.

Bouw mee aan een sterker sociaal-cultureel werk in Brussel

Zoals de verordening het bepaalt zullen deze beleidsplannen gelezen en geëvalueerd worden door een adviescommissie. Deze commissie telt 7 leden waarvan er 3 door het werkveld zijn voorgedragen. Tegen 15 juni 2021 dienen de organisaties hun beleidsplannen in. Tegen 15 oktober 2021 wordt het evaluatieverslag bezorgd aan de desbetreffende organisaties. Ben je geïnteresseerd om deel uit te maken van de adviescommissie en zo mee te werken aan een sterker sociaal-cultureel volwassenenwerk in Brussel? Ben je graag één van de externe deskundigen voorgedragen door het werkveld? Meld je dan aan als kandidaat via hannes@defederatie.org voor 1 maart 2021.

Brussel

Profiel van een lid van de adviescommissie?

  • De kandidaten zijn deskundig inzake sociaal-cultureel volwassenenwerk en/of vrijwilligerswerk
  • De kandidaten hebben voeling met de grootstedelijke realiteit of specificiteit van Brussel
  • De kandidaten hebben geen politiek mandaat en zijn geen medewerkers van ministeriële kabinetten
  • Personeelsleden en bestuurders van rechtstreeks betrokken sociaal-culturele verenigingen komen niet in aanmerking
Neem contact op met Hannes Renglé via hannes@defederatie.org of 0485/291 968 voor meer info.