header handjes

Ouders versterken in hun digitale vaardigheden: een laboproject van de Gezinsbond

"Alle ouders digitaal vaardig" is een reeks van drie interactieve workshops die tot doel heeft ouders met beperkte(re) digitale vaardigheden te versterken. In de hedendaagse maatschappij is het ondenkbaar om zonder digitale ondersteuning te leven. Toch is digitaal actief zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ouders worden steeds meer geconfronteerd met de noodzaak om zaken digitaal te regelen en te organiseren. Onvoldoende digitale vaardigheden kunnen leiden tot een gevoel van uitsluiting. De focus van de workshops ligt niet alleen op het aanleren van technische vaardigheden, maar ook op het vergroten van het zelfvertrouwen en de durf om zelfstandig digitale uitdagingen aan te gaan.

"Alle ouders digitaal vaardig"

Het scannen van QR-codes, online betalingen, het gebruik van de Smartschool-app, dit zijn allemaal handelingen die voor veel ouders vanzelfsprekend zijn. Toch zijn er ook ouders die hier nog niet bekend mee zijn, terwijl hun kinderen deze vaardigheden vaak wel beheersen. Om deze digitale kloof te overbruggen en ouders te empoweren, heeft de Gezinsbond een workshopreeks ontwikkeld. Met een laagdrempelige en informele aanpak worden ouders in staat gesteld om digitale kennis en vaardigheden op te bouwen.
Ze zien door het digitale bos de bomen niet meer en lopen vaak verloren tussen de apps, de chats en de hashtags.
Ellen Eurlings - De Gezinsbond
De reeks bestaat uit drie workshops van elk drie uur, met één of twee weken tussen elke workshop. Naast het aanleren van digitale vaardigheden is het doel om ouders plezier te laten ervaren in het ontdekken van digitale mogelijkheden. Een belangrijk aspect van de workshopreeks is het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving. Op die manier voelen ouders zich vrij om vragen te stellen en te experimenteren. Het is fijn als de ouders spontaan op vragen van anderen links in de WhatsApp groep beginnen doorsturen of iets laten zien op hun laptop of telefoon zonder dat je dit als begeleider moet sturen. Dat is net de kracht van dit project, elkaar digitaal helpen en ondersteunen. Om dit te bevorderen, streeft de Gezinsbond naar kleine groepen van 5 tot 8 deelnemers.

Brengt mijn kind te veel tijd door op de smartphone?

Gezinsbond digitaal vaardig

Foto Layla Aerts © VVSG.

Tijdens de workshops wordt er ook stil gestaan bij het mediagebruik en mediaopvoeding in het gezin. Samen nadenken over welke apps er in het gezin worden gebruikt. Hoe wordt er omgegaan met schermtijd voor de kinderen? Is hetgeen je kind kijkt wel geschikt voor zijn/haar leeftijd? De groep staat stil bij deze vragen en probeert hier samen antwoorden op te formuleren. De verhalen die gedeeld worden zijn vaak zeer herkenbaar voor de anderen. Met de nodige mildheid worden er tips gedeeld.

Waar kan ik terecht met mijn ondersteuningsvraag?

Mensen die minder digitaal vaardig zijn durven niet altijd hulp vragen. Zo is één van de opdrachten in de workshop nagaan of de deelnemers bij iemand terecht kunnen als ze hulp nodig hebben. Als hun eigen netwerk niet al te groot is, kunnen ze dan aankloppen bij iemand? Misschien een buur of iemand aan de schoolpoort? En durven ze die persoon dan daadwerkelijk aan te spreken? De deelnemers staan ook stil bij de ondersteuningsmogelijkheden in hun buurt: waar kan ik in mijn gemeente hiervoor terecht? Is er bijvoorbeeld een digicafé in de bibliotheek? Wegens grote interesse zijn alle workshops in het kader van het project al volzet. De gezinsbond zal eind 2023 bekijken of en op welke manier ze dit project kunnen verderzetten. Voor meer info over het project kan je terecht bij ellen.eurlings@gezinsbond.be.