header handjes

Participatieprojecten voor kansengroepen

De Vlaamse Regering subsidieert jaarlijks participatieve projecten die kansengroepen op weg helpen naar het cultuur-, jeugdwerk- of sportaanbod of valoriseert initiatieven die uitgaan van kansengroepen. Op die manier wil de Vlaamse Regering een diverse, duurzame en actieve participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport bevorderen. De projecten moeten worden opgezet door een vereniging zonder winstoogmerk.


Wie kan een projectaanvraag indienen?

Subsidieaanvragen kunnen enkel worden ingediend door vzw's (verenigingen zonder winstoogmerk). Verenigingen die al een werkingssubsidie ontvangen dienen wel te motiveren hoe ze het project of de resultaten ervan zullen verankeren in de werking. Uitzondering hierop zijn projecten naar gedetineerden.

Waarvoor kan je subsidie aanvragen?

Een project moet kansengroepen toeleiden naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten, of moet uitgaan van een kansengroep. Projecten voor of door volgende kansengroepen komen in aanmerking:
  • personen met een handicap;
  • gedetineerden;
  • personen in armoede;
  • personen met een diverse etnisch-culturele achtergrond (volgens de regelgeving: mensen met een sociaal-culturele herkomst uit een niet-Benelux-land);
  • gezinnen met kinderen (het gaat hier om projecten die gezinsgebonden participatie stimuleren voor gezinnen met in hoofdzaak kinderen jonger dan 18 jaar).


Hoe een subsidieaanvraag indienen?

Voor participatieprojecten zijn er twee indiendata:
  • uiterlijk op 1 februari voor éénjarige projecten die van start gaan vanaf 1 juli van hetzelfde jaar;
  • uiterlijk op 1 augustus voor één- en meerjarige projecten die starten in het volgende kalenderjaar;
  • Let op: meerjarige projecten kunnen uitsluitend op 1 augustus indienen. Maximale looptijd van meerjarige projecten is 3 jaar.
Meer info is te vinden op de website van het Departement Cultuur.

meer informatie over deze subsidielijn kan je vinden op de website van het departement cultuur

Naar de website van het departement!

klik dan hier