header handjes

Persbericht: Politici, gebruik ook eens uw gezond verstand

Het vandaag (zaterdag 27/11/2021) gepubliceerde KB omvat de nieuwe coronamaatregelen die vanaf 11u vandaag gelden. Wie denkt daarin helder te lezen wat mag en niet mag, is eraan voor de moeite. Een vereniging mag binnen niet samenkomen, tenzij dat bij iemand thuis is. Een koor mag niet repeteren, maar wel een concert geven. Voor de honderdduizenden vrijwilligers in sociaal-culturele en amateurkunstenverenigingen is het – opnieuw - chaos troef.

Al bijna twee jaar is het voor het verenigingsleven behelpen. Zich telkens aanpassen aan veranderende maatregelen die pogen de bokkesprongen van het virus te volgen. Absoluut niet leuk, maar wel noodzakelijk. Bij verenigingen is er een groot draagvlak en begrip voor maatregelen die de virusdruk op de samenleving kunnen beperken. Zo zagen we de afgelopen weken veel organisaties zich herorganiseren omwille van de zorgwekkende cijfers. Uit verantwoordelijkheidszin en vanuit ‘gezond verstand’, niet wachtend op nieuwe overlegcomités en KB’s.
Chaos unsplash

Foto: Nathan Dumlao

Het vandaag gepubliceerde KB doet in deze context meer kwaad dan goed. De vele uiteenlopende activiteiten in het sociaal-culturele en amateurkunstenveld zitten blijkbaar ergens onder de paraplu ‘private bijeenkomsten’. Wie op zoek gaat naar wat mag en niet mag, duizelt het voor de ogen. De ene inconsequentie volgt de andere onduidelijkheid en vaagheid op. Een sporttraining kan binnen doorgaan, een theaterrepetitie niet. Een ‘open’ repetitie is dan weer een ‘evenement’ en mag wel. Een congres binnen mag voor maximum 50 personen, een vorming van een vereniging voor haar 10 vrijwilligers dan weer niet. Zelfs het virus zou tureluurs worden mocht het er zich iets van aantrekken.
Onze organisaties en hun vrijwilligers raken het noorden kwijt in dergelijke flipflop aan maatregelen. Dit is geen goed bestuur, maar bricolage. We roepen politici op om hun gezond verstand te gebruiken en om samen met ons heldere lijnen te trekken.
Dirk Verbist (De Federatie)
Dit tast het intussen feilloos getrainde ‘gezond verstand’ van de bijna 200.000 vrijwilligers in onze sectoren aan. Er is begrip voor maatregelen, maar deze inconsequenties zijn frustrerend. Onze organisaties en hun vrijwilligers raken het noorden kwijt in dergelijke flipflop aan maatregelen, waar gemeentebesturen dan ook nog eens kunnen van afwijken. Dit is geen goed bestuur, maar bricolage. We roepen op onze beurt politici op om hun gezond verstand te gebruiken en om samen met ons heldere lijnen te trekken”, zegt Dirk Verbist van De Federatie, de spreekbuis van het sociaal-cultureel werk en de amateurkunstensector.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart