header handjes

Op zoek naar financiering? Enkele interessante projectoproepen

Er belandden de afgelopen weken meerdere interessante projectoproepen in onze mailbox. Ongetwijfeld kunnen meerdere organisaties in onze sectoren hier hun voordeel mee doen. We zetten ze hier kort op een rijtje.

Samenwerking met de Franse gemeenschap

Tot uiterlijk 7 april kan je als culturele organisatie financiële steun aanvragen om een project te realiseren met een partner uit de Franse gemeenschap. De oproep kadert in het culturele samenwerkingsakkoord tussen de Franse en Vlaamse Gemeenschap. Bedoeling? Partnerschappen ondersteunen tussen culturele spelers uit beide gemeenschappen. Concreet moeten de projecten bijdragen aan samenwerking en spreiding van werken en publieksdeelname in beide gemeenschappen. De projectoproep staat open voor kunstenaars en organisaties die professioneel actief zijn in de culturele sector. Het project kan verschillende vormen aannemen en je kan maximaal 20.000 euro projectsubsidies aanvragen.
Meer info vind je op de website van het departement en op de website cultuurculture.

Duurzaamheid

Duurzaamheid
Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer - beheerd door de Koning Boudewijnstichting - steunt elk jaar 3 projecten die voor een meer circulaire, duurzame omgang met materialen en energie zorgen. Het project ontvangt daarvoor tot 40.000 EUR per jaar. Vernieuwing en samenwerking staan centraal.
Zet je in op maatschappelijke innovatie en ga je niet-evidente samenwerkingen aan? Richt je je tot moeilijkere doelgroepen? Kan er geleerd worden uit de resultaten? Heeft je project een looptijd van minstens 1 jaar? De steun wordt per jaar toegekend, maar kan tot 2x toe verlengd worden.
Elk jaar is er een thematische focus. De oproep werkt met een thema. Voor 2023 is het thema ‘Meer circulariteit voor textiel, voedsel en (wijk)renovatie’. Alle info is te vinden op de website van de Koning Boudewijnstichting. Deadline is 20 februari 2023.

In dezelfde lijn lanceert de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met Growfunding en Bond Beter Leefmilieu een oproep voor lokale projecten rond duurzaam materialengebruik. Heb je een goed idee voor een kleinschalig en innovatief project? Kan het je wijk, werkplek of gemeente duurzamer én gezelliger maken? Heb je geen middelen of methodieken om het idee concreet te maken? Dan helpt BBL en Growfunding! Concreet bieden beide organisaties een intensief en ondersteunend traject aan om het duurzaam idee te realiseren. Je project wordt inhoudelijk versterkt en je wordt begeleid bij je crowdfundingcampagne. Bovendien krijg je ondersteuning bij de communicatie. En dankzij het Fonds voor Duurzaam Materialen- en Energiebeheer (zie hierboven) is ook cofinanciering van het project mogelijk. Het fonds financiert tot 50% van het project, op voorwaarde dat je de rest van je budget succesvol ophaalt via de crowdfundingcampagne. 4.000 EUR is daarbij het maximum. Alle info is te vinden op de website van de Koning Boudewijnstichting. Deadline is 12 maart.

Digitalisering

Met de oproep ‘Digi-parent’ wil de Koning Boudewijnstichting (piloot)projecten ondersteunen die zich richten op het versterken van de digitale vaardigheden van ouders, voornamelijk in een socio-economisch kwetsbare positie. Met als doelstelling hun digitale onafhankelijkheid te vergroten en hun digitale ouderrol te versterken. Nog tot 15 maart 2023 kan je organisatie een project indienen. De financiële steun bedraagt €5000 tot €15000. Alle info op de website van de Koning Boudewijnstichting. Ook het ING Fonds voor een digitalere samenleving lanceert een oproep. Die richt zich tot sociale organisaties die al expertise hebben opgebouwd rond digitale inclusie, opleidingsactoren of koepelorganisaties die vormingen en begeleidingen wensen uit te werken voor organisaties en medewerkers die in direct contact staan met personen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Op deze manier krijgen deze organisaties/ medewerkers de nodige tools en knowhow aangereikt in het begeleiden van hun doelpubliek. Het Fonds beoogt op deze manier een hefboomeffect te creëren wat betreft het aantal digitale helpers.
Nog tot 15 juni kan je een project indienen via de website van de Koning Boudewijnstichting.
Hand digi laptop 2

Andere

Tweemaal per jaar kan je een "bovenlokaal cultuurproject" indienen, op 15 mei en op 15 november. Heb je een helder idee maar zit je nog met vragen of twijfels? Dan kan je terecht bij OP/TIL die je op verschillende manieren vooruit helpt.
Welzijnszorg lanceert haar nieuwe Prijs Armoede Uitsluiten. Ben je een organisatie die zich engageert voor onderwijskansen voor kinderen en jongeren in armoede? Lees dan verder op de website van Welzijnszorg en stel je tot 25 februari 2023 kandidaat.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart