header handjes

Regulitis-virus vereist een politiek vaccin

Dossier: Verkiezingen 2024

De Vlaamse Jeugdraad, de Vlaamse Sportfederatie en De Federatie sociaal-cultureel werk en amateurkunsten trekken samen aan de administratieve alarmbel. Te veel verenigingen en vrijwilligers krijgen te kampen met ouderwetse regelgeving voor VZW’s en vrijwilligerswerk, met negatieve invloed op hun engagement. Ze lanceren de website www.regulitis.be waar de drie sectoren de ouderwetse regelgeving aankaarten en oplossingen formuleren.


Regulitis, wat is dat?

Heel wat jeugdorganisaties, jeugdverenigingen en jonge vrijwilligers worden wel eens geteisterd door regulitis. Dat is de naam die wij, samen met heel wat andere middenveldorganisaties, gebruiken voor een groot aantal ouderwetse regelgeving, administratieve ballast en complexe procedures waarmee je geconfronteerd wordt als vrijwilliger. Wie aangesloten is bij een vzw moet bijvoorbeeld wijzigingen in het bestuur laten publiceren in het Belgisch Staatsblad, per post. Vzw’s en feitelijke verenigingen melden in toenemende mate moeilijkheden om een (spaar)rekening te openen bij een bank. Wie een ziekte of invaliditeitsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk wil doen moet vooraf toestemming vragen aan de mutualiteit. De adviserend geneesheer van de mutualiteit moet vooraf een schriftelijke toelating geven voor de verenigbaarheid van het vrijwilligerswerk en de gezondheidstoestand. En zo kunnen we blijven doorgaan. Al die regeltjes, verouderde procedures en gebrek aan digitalisering bezorgen ons en heel wat vrijwilligers kopzorgen. De druk op vrijwilligers wordt zo steeds groter, terwijl vrijwillig engagement net zo belangrijk en fundamenteel is voor onze samenleving. En daar willen wij wat aan doen.

Wat kunnen we daaraan doen?

Wij kennen het vaccin en werkten samen met de Vlaamse Jeugdraad en de Vlaamse Sportfederatie aan de website www.regulitis.be. Op die website maakten we samen met de andere organisaties een duidelijke schets van de problemen én geven we ook oplossingen. De komende maanden zullen we de regulitis-website geregeld onder de neus van onze beleidsmakers schuiven, met de vraag of ze eindelijk werk willen maken van al die onaangepaste regeltjes. Daarnaast is regulitis ook een thema in ons verkiezingsdossier, voor de verkiezingen van 2024. Op 19 december bracht VRT NWS ook een artikel over de problematiek.