header handjes

Resultaten tevredenheidsonderzoek Departement CJM bekend

In opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media (DJCM), voerde marktonderzoeksbureau Ipsos dit voorjaar een onderzoek uit naar klantentevredenheid. Hoe kijken mensen die een beroep deden op de diensten en communicatie(kanalen) van DCJM naar de kwaliteit ervan? Hoe tevreden tonen ze zich? De resultaten zijn nu bekend.

Onderzoek

Dienstverlening

Globaal genomen blijken de meeste respondenten zeer tevreden of tevreden over de dienstverlening. Van de herstructurering die het Departement onderging ondervonden de meesten geen hinder. Uitzondering hierop zijn de domeinen Erfgoed en Sociaal-Cultureel Werk. 

Het Departement zelf ziet als mogelijke verklaring dat de herstructurering deels samenviel met de visitatieronde in het Sociaal-Cultureel Werk, "waardoor de herstructuring meer 'ervaren' kon worden." Het Departement is van plan concrete verbeteracties op touw te zetten via trajecten met de betrokken sectoren.

Communicatiekanalen

Onze sector toonde zich dan weer erg tevreden over het gebruik van de website van DCJM. Begrijpbaarheid en bruikbaarheid van informatie scoren goed. Dat maakt deel uit van een algemene trend, zo lezen we in de samenvatting van het rapport. Op vlak van gebruiksvriendelijkheid en overzichtelijkheid kan het nog wat beter, meent een groep respondenten. De sectorale nieuwsbrieven  van het Departement worden ook gesmaakt. Het Departement werkt momenteel aan een concept voor een nieuwe en verbeterde website. 

Contactpersonen

Contacten met medewerkers van DCJM verlopen voornamelijk via mail (89%)  en telefoon (57%). Gebruikers tonen zich over het algemeen tevreden over de manier waarop de contacten verlopen, zo blijkt. Het contactformulier wordt minder gebruikt  en minder gewaardeerd. Tot slot, en zeker niet onbelangrijk: bijna 9 op 10 respondenten geeft aan zeer tevreden of tevreden te zijn over de contactpersoon in het algemeen en in het bijzonder over hun professionele houding en klantvriendelijkheid. Het Departement toont zich hier terecht fier over.

Meer informatie vind je op de website van het Departement CJM.