header handjes

Samen stad maken

Dossier: Brussel

Brussel kent sterke culturele spelers die inwoners met elkaar verbinden. Dat was zo vóór corona en dat is nu meer dan ooit zo. Solidariteit en betrokkenheid zijn sterke drijfveren. Lees hoe Brusselse organisaties inhaken op de nieuwe uitdagingen in hun grootstad.  

Eenzaamheidsepidemie

Met corona kwam ook een andere manier van leven. In mini coconnetjes, op slechts enkele vierkante (kilo)meter, ver van elkaar. Onze bubbel werd plots kleiner en dat gaat gepaard met een enorm verlies aan sociaal kapitaal. Spontane betekenisvolle contacten vallen weg. Het belang van buurtnetwerken, opbouworganisaties en verenigingen is groter dan ooit. Vrijwilligerswerk is heilzaam in de strijd tegen eenzaamheid, stelt ook het HIVA. In de praktijk zien we dat online platformen als Brussels Helps al meer dan duizend deelnemers telt. Allemaal mensen die een andere Brusselaar tijdens de coronacrisis willen helpen met kleine dingen als de hond uitlaten, naar de apotheek gaan of een bemoedigende brief schrijven. Dat is ook nodig want het aantal mensen in een kwetsbare situatie neemt zienderogen toe, volgens Nathalie Verstrynge, Raadgever van de VGC.
Ook sociaal-culturele organisaties stellen alles in het werk om in te pikken op noden en een alternatieve koers te varen. Dat las je al in vorige artikels. Maar hoe zit dat in Brussel, met haar specifiek DNA? Een greep uit de praktijk.
Dit is hét moment waarop mensen en verenigingen elkaar nodig hebben. Er gebeuren heel wat nieuwe zaken in de buurt, waarop wij kunnen inspelen of er de motor van zijn.
Pol Arnauts, KWB
Okra Brussel

"We missen onze mensen… En we proberen de moed erin te houden." Dit kaartje werd eind april naar alle Brusselse Okravrijwilligers gestuurd.

Uit de comfortzone

  •  Afgelopen donderdag, 23 april, startte de Ramadan. Een samenhorigheidsfeest bij uitstek dat nu helemaal anders beleefd zal worden. Verenigingen denken mee na over hoe te ontmoeten en delen in huiselijke kring.  
  • Citizenne ging online met haar Hospitality Festival. Het werden workshops, ieder vanuit z’n eigen kot.
  • Fedos broedt op een virtuele versie van Vier het leven waarbij vrijwilligers normaal gezien samen met ouderen naar theater, film of concerten gaan.
  • Masereelfonds, KWB, Voem en vele anderen schrijven massaal kaartjes.
  • Belrondjes zoals die van Okra, ea. maken mee het verschil om eenzaamheid te doorprikken!
  • Sankaa zet hard in op het verspreiden van de juiste info over corona bij Afrikaanse gemeenschappen.
  • Unie Actieve Verenigingen zet volop in op het maken van mondmaskers.
  • Vrijwilligers delen samen met Cultureghem voedselpakketten uit aan Brusselaars die daar nu meest nood aan hebben. Ook Voem en KWB bezorgen maaltijden.
  • Voorts organiseert IC acties voor transmigranten en videochats met anderstalige dokters en richtte Sankaa online platforms op om Nederlands te oefenen.
Zinnema Brussel

Het virus weerhoudt Zinnema er niet van om de kunst van hun artiesten digitaal te delen. Daarnaast stimuleert Zinnema ook jouw kunstzinnig vermogen. Check hun facebook.

Staat het verenigingsleven laatst in de rij in de exit-strategie? 

"Veel lokale verenigingen zullen vragen hebben over wanneer en hoe ze terug activiteiten kunnen opstarten. Vanuit IC bereiden we ons voor om hen hierbij te helpen," stelt Lies Moors van het Internationaal Comité. "We halen onze inspiratie o.a. uit de verenigingen zelf die hier en daar heel flexibel hun activiteiten aanpassen." En toch, sommige sociaal-cultureel werkers twijfelen. Ze stellen zich luidop de vraag of het verenigingsleven niet als laatste in de rij staat in de exit-strategie? Een geleidelijke hervatting van het culturele leven kan hopelijk soelaas bieden.  Voor de seniorenkoepels is het ongetwijfeld nog een ander verhaal. Zij werken met een zeer kwetsbaar publiek, zowel op vlak van gezondheid als het verhoogde risico op eenzaamheid. Na de crisis zomaar overgaan tot de orde van de dag zal niet mogelijk zijn. Het wordt afwachten wanneer ouderen weer samen mogen komen. De schok zal groot zijn. Het aantal lege stoelen is nu al groot. Ook dit zal een plek moeten vinden…
Het is belangrijk dat de overheid voldoende investeert in betekenisvolle contacten. Zo kan ze investeren in ontmoetingsruimten, buurtnetwerken, opbouworganisaties en -verenigingen.
Jasper De Witte – KULeuven/HIVA

Steunmaatregelen. Wat doet Brussel?  

Via sociale media (15 april) beloofde Pascal Smet te bekijken vanuit de VGC welke steunmaatregelen ze voor de kunst- en cultuursector kunnen nemen. Ook Brussels Minister-president, Rudi Vervoort, beloofde krachtige handelingen voor cultuur. Zo kwam er al een FAQ, is er een COVID 19 fonds, behouden organisaties – ondanks verminderde activiteit – hun structurele subsidies en sleutelt Brussel aan bijkomende maatregelen. Het feit dat gewest- en gemeenschapsmaterie elkaar soms kruisen of in de weg zitten, maakt het er niet altijd simpeler op, maar goede wil is er wel. Lees meer over de steunmaatregelen in het artikel van 21 april. Vanuit De Federatie bepleiten we alvast een specifieke eenmalige compensatie voor sociaal-culturele organisaties die niet onder de Brusselse hinderpremie vallen. We gaan hierover verder in gesprek met onze Brusselse lidorganisaties.

Woon jij in een ‘zorgzame buurt’? Of probeert jouw vereniging hier een steentje toe bij te dragen? Deel dan je bevindingen via de online bevraging “Zorgzame buurten" tijdens de coronacrisis van de UCLL?