header handjes

U bent weer geweldig! Organisaties in coronatijden

Het land ligt plat. Maar veel mensen zitten allesbehalve stil. Met veel zin voor maatschappelijke noden en creativiteit werken organisaties in het sociaal-cultureel werk en amateurkunsten dapper verder. Maar anders dan anders. Een korte bloemlezing én een oproep.

Een week geleden werd duidelijk dat er een nijpend gebrek is aan mondmaskers voor het zorgpersoneel in België. Luttele uren na deze melding lanceerde vrouwenorganisatie FERM een oproep naar al haar lokale afdelingen om mondmaskers te maken, nog vóór de FOD volksgezondheid tijd gevonden had om een standaardpatroon ter beschikking te stellen. Femma ging de uitdaging aan om 5000 mondmaskers te maken voor de mensen van Familiehulp.  Heel wat andere organisaties startten meteen initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan en voor de nodige verbinding te zorgen, ook bij mensen die niet mee zijn in de online-wereld. Zo deed het Vermeylenfonds en het Willemsfonds een gezamenlijke oproep voor een briefschrijfactie naar ouderen en eenzamen. Bond Zonder Naam mocht hun actie met postkaarten uitleggen in De Zevende Dag en deed een oproep tot solidariteit. Femma Royale uit het Brusselse richtte een hulpteam op om kwetsbare mensen te helpen bij hun boodschappen. Samana breidde haar boodschappenlijn en mantelzorgtelefoon gevoelig uit en ook Cavaria voorzag meer capaciteit voor Lumi, hun infolijn voor iedereen met vragen rond seksuele voorkeur en gender. Andere organisaties deden ook een oproep naar overheden om meer aandacht te hebben voor fysiek en psychisch kwetsbare mensen, mensen in armoede, asielzoekers en daklozen. Zo stuurde Welzijnsschakels een open brief naar lokale besturen met mogelijke ondersteuningsmaatregelen. vzw Toestand kloeg de situatie in en rond het Maximiliaanpark aan, waar de politie de aanwezigen naar (een vaak onbestaand) 'huis' stuurt en helpende vrijwilligers een boete geeft. Vluchtelingenwerk Vlaanderen startte intussen een campagne die pleit voor noodopvang voor kwetsbare gezinnen met kinderen, zeker nu Dienst Vreemdelingenzaken gesloten is en de daklozencentra beperkte capaciteit en middelen hebben. Welzijnszorg biedt dan weer - samen met andere welzijnsorganisaties - financiële hulp aan kleine armoedeorganisaties die door extra uitgaven in de problemen geraken.   Naast boodschappen om de echte honger te stillen, spelen organisaties ook in op de honger van mensen om bij te leren of iets nieuws uit te proberen. Climaxi zet haar documentaires gratis online. FMV leert kwetsbare ouders omgaan met online leerplatformen voor kinderen en vormingsinstelling PRH lanceert een gratis online cursus over (mentale) moeilijkheden die mensen kunnen ervaren in coronatijden en ook Wisper zet in op online communities. Creatief Schrijven organiseert cursussen via Google Classrooms.
20200324Dansers
Dat het ook speelser kan, tonen dansverenigingen die online dansles geven, online expo's, concerten, podcasts ... De Koninklijke Harmonie Ypriana hield zelfs een heuse online repetitie. Koor&Stem bundelde onder de noemer #zinginuwkot een resem initiatieven om samen te blijven zingen, zij het op veilige afstand. OPENDOEK lanceerde banners voor facebook-profielfoto's onder de noemer: "ik spaar drama voor het podium en blijf thuis". KUNSTWERKT organiseert online challenges voor kunstenaars. Eén voor één uitingen van organisaties die zich inzetten om in deze rare tijden met elkaar in contact te blijven en/of elkaar te helpen en ondersteunen. Het is sociaal-cultureel werk ten voeten uit. Het zijn #meestersinsamenleven!

Wat doet uw organisatie dezer dagen?

'Social distancing' lijkt haaks te staan op de gemeenschapsvorming waar jullie organisaties voor staan. Maar dat is buiten het sociaal-cultureel werk en de amateurkunstenorganisaties gerekend! Waar staan jullie als #meestersinsamenleven voor en hoe geven jullie dit vorm in deze coronaperiode? Wat doen jullie 'anders dan anders'?

Laat het ons weten op info@defederatie.org (titel: corona) en/of post het op Facebook, Instagram, Twitter ... met de hashtag #meestersinsamenleven. Bedankt!

Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart