header handjes

Sociaal-culturele organisaties blij met Nobelprijs voor de Vrede voor ICAN

Het Nobelprijscomité in Oslo kende de Nobelprijs voor de Vrede 2017 toe aan de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). ICAN is een platform van 468 partnerorganisaties in 101 landen, waaronder België, dat ijvert voor de totale eliminatie van kernwapens, het grootste massavernietigingswapen van deze tijd. De Belgische vredesbeweging, waartoe ook heel wat Vlaamse sociaal-culturele organisaties zich rekenen, zijn erg tevreden met dit hart onder riem van het Nobelprijscomité.

ICAN voert campagne om meer vaart te zetten achter de non-proliferatiebeloftes van de kernwapenstaten. Die tekenden in 1970 wel het Non-proliferatieakkoord, maar zijn bijzonder schoorvoetend wat betreft de afbouw en al zeker het verbod op kernwapens. Vandaag telt de wereld nog altijd meer dan 15.000 kernwapens. Een twintigtal daarvan staan opgesteld in Kleine Brogel. De Belgische Coalitieis het Belgische luik van ICAN en nam de afgelopen jaren een actieve rol op in de strijd voor een internationaal kernwapenverdrag. De Belgische Coalitie tegen Kernwapens is een samenwerkingsverband tussen verschillende Vlaamse en Franstalige vredesorganisaties. Kernleden zijn Pax Christi Vlaanderen en Vrede vzw, beide erkende sociaal-culturele bewegingen, alsook Links-Ecologisch Forum (LEF), Agir pour la Paix en CNAPD. In een persbericht klonk Pax Christi erg opgetogen: "We zijn erg blij met de toekenning van de prijs: het is enorme opsteker voor alle campaigners overal ter wereld", aldus de beweging. Ook Vrede vzw vindt "dat het Noorse Nobel Comité deze keer een absolute terechte keuze heeft gemaakt. Met de prijs spreekt het Comité heel duidelijk en expliciet zijn steun uit voor het internationale Verdrag dat kernwapens verbiedt." De toekenning van deze prijs is dus een pluim voor alle organisaties, in het sociaal-cultureel werk en daarbuiten, die zich inzetten voor een duurzame en vredevolle wereld.