header handjes

State of the Region Vlaamse Ardennen - Dender (5/05) - terugblik

Aalst. 5 mei. Onze laatste State of the Region. Ruim 100 trekkers van een meer solidaire, duurzame en verbonden samenleving verzamelden voor een gevulde inspiratie- en netwerkdag in Aalst. Naast sfeer, speelden uitwisseling, ontmoeting en gedeeld engagement de hoofdrol.

State of the Region Aalst 09

foto: Sophie Nuytten

Doen, elkaar leren kennen, besnuffelen, inspireren en beleven. Dat was State of the Region in de Vlaamse Ardennen – Dender. Zoeken naar partnerschappen en mogelijkheden vormden de rode draad. Of om het met de woorden van de voorzitter Marc Van Eenooghe van Avansa te zeggen: “We willen aanwezigen na de coronaluwte weer een boost geven, de krachten bundelen en het beleid prikkelen.” En zo voelde het ook aan. Zoeken naar wat ons bindt en hoe we ‘samen naar beter’ kunnen.
'Al wat kostbaar is, hangt aan een draadje.' Door de onze samen te leggen, komen we tot een stevig weefsel.
Eva Buyst, coördinator Avansa Vlaamse Ardennen – Dender, naar: kunstenares Marleen Limbourg
State of the Region Aalst Web Low 48

foto: Sophie Nuytten

Op het programma maar liefst 13 activiteiten of workshops én 2 keynotes, gespreid over middag en avond. De netwerkmarkt met onder meer Muntuit, Ferm, Phao, Boeren & Buren, Milieufront Omer Wattez vzw, Curieus, Welzijnsschakels, Buurtproject B2 in Aalst, … was absoluut een schot in de roos. Hier de terugblik door Avansa.
Een stevig netwerk uitbouwen kan ook over grenzen van sectoren en gemeenten heen, weet OP/TIL. Zij inspireerden met hun partnerkaart.
State of the Region Aalst Web Low 78

Deelnemers kwamen uit alle windstreken. Foto: Sophie Nuytten

Bovenlokaal

State of the Region Aalst Web Low 70

foto: Sophie Nuytten

Het decreet Bovenlokaal cultuurwerk is bijna aan herziening toe. Het draait intussen al 6 rondes mee en Minister van Cultuur, Jan Jambon, wil hier iets meer werkbaar van maken. Uit een korte steekproef bij het publiek, onthouden we vooral deze dingen:
  • Een derde kent de bovenlokale subsidielijn vrij goed. Een derde kent het eerder van horen zeggen, maar heeft weinig notitie van de criteria. Nog eens een derde heeft nog nooit van deze projectondersteuning gehoord.
  • Wie het decreet heeft leren kennen, deed dit vaak via intermediairen zoals Avansa of Kunst & Zwalm.
  • Een constante doorheen de dag, leek ook wel de roep om herkenbaarheid en zuinig gebruik van vakjargon. ‘Transversaal’ bijvoorbeeld is een term die nauwelijks binnenkomt bij vrijwilligers. Ook ‘bovenlokaal’ kent veel eigen interpretaties: van “samenwerking tussen 2 gemeenten is voldoende “tot “meer dan 50 is teveel zeker?” Werken over gemeentegrenzen is de associatie die aanwezige cultuurmakers het meest spontaan maken. Een voorbeeldfunctie vervullen of betrokkenheid van relevante regiopartners kan op veel minder bijval rekenen.
  • Toch stelden 14 aanwezigen volgende ronde misschien in te dienen. 7 leken al zo goed als zeker. Hier in Oost-Vlaanderen zit dus potentieel.
  • Voor hulp kijkt men vaak naar de indienpartners (!) of ook een IGS (intergemeentelijk samenwerkingsverband cultuur). Een aanwezige getuigt stellig dat het toch om een stevig dossier gaat. Gelukkig is hier in de laatste indienronde al wat administratieve vereenvoudiging doorgevoerd.
  • Vraag je respondenten waarvoor zij extra financiële impulsen eigenlijk het liefst autonoom zouden willen inzetten, dan blijft hun antwoord steevast: ‘waar we al mee bezig zijn’. Snel gevolgd door 'het aansnijden van een nieuwe doelgroep'.
  • Tekenend zijn de voorbeelden waarbij (kleinere) al dan niet feitelijke verenigingen, bewegingen of opstartende collectieven uitzwermen over verschillende gemeenten maar nergens (boven)lokaal financiële of logistieke steun krijgen. Omdat ze niet bij de cultuurraad geraken aangesloten, omdat de ‘return’ niet 1 op 1 teruggaat naar de gemeente; Kortom ze vallen overal tussen de mazen van het net, terwijl dit type van organisaties enkel op comfortabele wijze haar basiswerking wil verderzetten, over grenzen van gemeenten heen.
  Wat denken Wase vrijwilligers over dit decreet? Een inkijk.
  State of the Region Aalst Web Low 28

  foto: Sophie Nuytten

  Met dank aan onze partners

  Dit was onze 7e en meteen ook laatste State of the Region. Heel veel dank aan onze ‘vaste partners’: Kwadraet, De Wakkere Burger en OP/TIL voor hun blijvend engagement. Merci ook aan Netwerk Aalst en Avansa Vlaamse Ardennen-Dender om gast te zijn van deze zeer knappe, tot in de puntjes verzorgde editie.
  Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke