header handjes

Stephanie D'Hose bevraagt Jambon over verbeteringen KIOSK

In de Commissie Cultuur van 6 februari legde Stephanie D'Hose minister-president Jambon nog eens op de rooster over de stand van zaken van het KIOSK-systeem. Zoals D'Hose zelf in haar inleiding meegeeft, schreven wij vanuit De Federatie, samen met de Vlaamse Jeugdraad, OKO, VVC en Océ anderhalf jaar geleden al een brief aan de parlementsleden waarin we aankaartten dat de digitaliseringsprocessen van het departement CJM te wensen over laten. We waren dus zeer benieuwd naar nieuwigheden in het antwoord van de minister-president.

Opvallend: Jambon neemt in zijn antwoord op Stephanie D'Hose (Open VLD) de kritiek op KIOSK sterk ter harte en kondigt aan dat er vanaf 2020 meer middelen zullen vrijgemaakt worden voor verbeteringen aan de digitale systemen binnen het departement Cultuur, Jeugd, Media. Concreet is er € 500.000 extra voorzien waarmee in het departement een traject afgelegd zal worden dat al in 2020 tot merkbare verbeteringen van de digitale systemen moet leiden. 
Bouwpakket Kiosk Vierkant

Tax-on-Web als voorbeeld

De overheid wil KIOSK verder ontwikkelen met Tax-on-Web voor ogen. Alle gegevens van een organisatie die al bekend zijn bij de overheid moeten automatisch ingevuld zijn. Om dit mogelijk te maken, zal je binnenkort ook via e-ID of itsme kunnen aanmelden bij KIOSK. Zo kunnen ook gegevens uit het ondernemingsloket en burgerprofiel opgenomen  worden. 
Ook zal er meer ingezet worden op tests met eindgebruikers, een expliciete vraag in onze open brief. Die tests zullen vanaf maart 2020 van start gaan en zouden moeten resulteren in aanpassingen die rechtstreeks ten goede komen van die eindgebruikers, jullie allemaal dus.
20200114Geldpot Square

Naar een afstemming van de decreten sociaal-cultureel werk, kunsten en erfgoed?

In de marge van de vraag over KIOSK wijst minister Jambon op de ambitie van zijn kabinet en de administratie "om de komende jaren invulling te geven aan de screening en herijking van de drie grote decretale kaders - kunsten, cultureel erfgoed en sociaal-cultureel werk - die het cultuurbeleid maken en vervolgens de andere decreten die daarbij aansluiten of gevolgen van ondervinden."
Ook in de beleidsnota van Jambon konden we deze ambitie al lezen. Het is duidelijk dat er de komende jaren een screening zal komen van de verschillende decreten binnen het departement Cultuur, Jeugd, Media. Bedoeling is o.a. om die beter op elkaar af te stemmen en de planlast voor indieners en administratie te verminderen.  Over die planlastverlaging zal je ons waarschijnlijk niet snel horen klagen, maar we hopen wel dat deze operatie in grondig overleg met onze sectoren zal gebeuren en dat de zoektocht naar efficiëntie geen ongewenste bijwerkingen met zich meebrengt. Wordt ongetwijfeld vervolgd. 
Jambon
We mikken daarbij op een aanzienlijke planlastverlaging voor het veld, duidelijke regelgeving voor zover dat mogelijk is, regelgeving die juridisch zo sluitend mogelijk is en die natuurlijk ook de werklast reduceert voor het departement.​
Minister-president Jan Jambon

Lees het volledige verslag van de parlementaire vraag op de website van het Vlaams Parlement.

Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart