header handjes

Ultimas kleuren opvallend sociaal-cultureel

’… en opvallend veel prijzen gingen naar sociaal-culturele projecten,’ dixit Het Journaal in de reportage over de Ultimas 2020. En wie zijn wij om Wim De Vilder tegen te spreken? Het was ook ons niet ontgaan dat we heel wat winnaars tot onze sector mogen rekenen. Met enige trots, een overzichtje:

Ultimas Fv Humain05 110120

Franky Verdickt

Ultimas Mamas Open Mic Dt1 Voorkeur

Dieter Tielemans

VZW Humain en Mama’s Open Mic winnen in ‘onze’ categorieën

De Sociaal-culturele Ultima ging naar vzw Humain. Zij verlenen sinds 2016 bijstand aan de gestrande vluchtelingen in Noord-Frankrijk. vzw Humain past heel mooi in de sociaal-culturele traditie. Ontstaan uit een spontane groep vrijwilligers en doorgegroeid naar een volbloed organisatie die ook strijdt voor mensenrechten, gelijke kansen en welzijn van minderheidsgroepen.  In de categorie Amateurkunsten won Mama's Open Mic, een platform dat al meer dan 10 jaar kansen geeft aan beginnende en meer ervaren podiumkunstenaars. Ze doen dit vanuit een filosofie van diversiteit en intersectionaliteit en bieden een safe space aan de artiesten en het publiek. Zo vormen ze een belangrijke brug tussen openbloeiend talent en de professionele kunstensector.

Vormingplus Mechelen brengt 'De Grond der Dingen' naar alle Mechelaars

De Ultima voor lokaal cultuurbeleid ging naar het Mechelse project ‘De Grond der Dingen’, waarbij elke Mechelaar een lapje grond kreeg van de stad waarop ze ideeën konden realiseren. In de kern al een sociaal-cultureel project, maar ook nog eens met onmisbare input van Vormingplus Mechelen. Zij zorgden voor de verbreding van de doelgroep van het project met kansengroepen en faciliteerden ontmoetingsmomenten tussen de indieners van ideeën.
Ultimas Grond Der Dingen140120

Franky Verdickt

Ultimas Fv Allez Chantez03 160120

Franky Verdickt

Samen zingen met Allez, Chantez!

Zingen als bindmiddel in de samenleving, en dat dan op een ondernemende manier aan de man brengen. Daarin blinkt Allez, Chantez! uit. Dat werd beloond met de Ultima voor Cultureel Ondernemerschap. Koor & Stem werkt o.a. met Allez Chantez samen in aanloop naar de World Choir Games. En zo verbindt Allez Chantez een groot amateurkunstengevoel met typische elementen uit het sociaal-cultureel werk zoals verbinding, labo, experiment en ondernemerschap.

Ook bij Muziek en Podiumkunsten trekt de jury de sociaal-culturele kaart

In de categorie 'Muziek' won dit jaar De Centrale, een intercultureel muziekcentrum in Gent dat de superdiversiteit in onze samenleving als haar uitgangspunt neemt. Ze brengen kunstenaars, publiek en partners dagelijks samen om verbinding te leggen en in dialoog te gaan en zo bouwen ze bruggen tussen een breed publiek en de verschillende gemeenschappen in Gent en Vlaanderen.
Tot slot wint Decoratelier de Ultima voor Podiumkunsten. Twee mannen die graag bouwen, maar vooral ook veel verbindingen leggen tijdens de voorbereiding van een ontwerp. Het voorbije jaar zetten ze nog een participatief project op met Globe Aroma: ‘Underneath which rivers flow’. 
Ultimas Fv Decor Atelier01 191219 Bis

Franky Verdickt

Ultimas Fv De Centrale03 191219 Bis

Franky Verdickt

De Ultimas bewezen het dit jaar: Heel Vlaanderen sociaal-cultureel, allemaal Meesters in Samenleven.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart