header handjes

Ultimas voor Sociaal-cultureel werk en Amateurkunsten

De Ultimas, ook wel bekend als de Vlaamse Cultuurprijzen, zijn de prijzen waarmee de Vlaamse Gemeenschap het cultureel belang van het werk van de laureaten erkent. Een jury van deskundigen uit de verschillende disciplines van de cultuursector bekroont toonaangevende artiesten, kunstenaars, organisaties of gezelschappen. Elk jaar worden er twaalf Ultimas uitgereikt, ook aan organisaties in het sociaal-cultureel werk en de amateurkunstensector. 

Tijdens een feestelijke zaalshow op dinsdag 5 februari in de AB reikt Vlaams minister voor Cultuur Sven Gatz de Ultimas 2018 – de Vlaamse Cultuurprijzen - uit. Dit feest is een terugblik op de meest opmerkelijke prestaties in de culturele sector van het afgelopen jaar. Met de cultuurprijzen eert minister Gatz de twaalf laureaten uit verschillende disciplines met een opmerkelijke erkenning. Naast de Ultimas wordt ook de BILL-award uitgereikt, aan jong artistiek talent. De awardshow wordt in goede banen geleid door Kirsten Lemaire en Erhan Demrici. Tamino zorgt voor een eerste muzikaal hoogtepunt, waarna Arno en Black Box Revelation een verrassingsact brengen voor de laureaten van de Ultimas voor Algemene Culturele Verdienste. Minister van Cultuur Sven Gatz: “Het is nu het derde jaar dat we Ultimas uitreiken om verdienstelijke artiesten of culturele organisaties te lauweren. De eerste keer deden we dat in Gent in de Vooruit en vorig jaar was de Antwerpse Arenbergschouwburg the place to be. In de AB ben ik als Brusselaar blij een thuismatch te mogen spelen. De feestelijke uitreiking van onze Ultimas is intussen een evenement geworden waar heel de cultuursector naar uitkijkt. Ook omdat het dé gelegenheid is om te feesten met heel ons culturele veld en wie weet wel nieuwe samenwerkingen op poten te zetten!”  In totaal vielen 12 laureaten in de prijzen. Hieronder presenteren we jullie de winnaars uit de categorieën amateurkunsten en sociaal-cultureel werk. Je leest er ook waarom de jury hen bekroonde.

Ultima Amateurkunsten: Ostend Street Orkestra


De jury waardeert dat TOSO (The Ostend Street Orkestra) hun muzikanten aanspreekt op hun talent en niet op hun achtergrond. Deze ‘muziek als een beweging’ had een éénmalig project kunnen zijn maar resulteerde in een doorlopende beweging met labo’s, repetities, samenkomsten, jamsessies en optredens. Deze open mentaliteit wordt onder meer weerspiegeld in het open karakter van de wekelijkse repetities, waar iedereen binnen en buiten kan lopen, meedoen en luisteren en waar het proces en het product inwisselbaar zijn. TOSO gaat in zee met geëngageerde kunstenaars uit film en muziek, voor open ateliers waarin een bonte mix van mensen met diverse achtergronden, culturen en leeftijden hun verbeelding muzikaal vormgeven. TOSO heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van het integreren van muzikanten met een heel verschillende achtergrond, zowel muzikaal als sociaal. De muziek wordt gemaakt door de deelnemers, de coaches spelen mee en nemen niet de leiding.

Gevorderde muzikanten en amateurmuzikanten spelen hier evenwaardig naast elkaar. Het ‘samen spelen’
primeert, een ensemble ‘pur sang’! TOSO zien is verwonderd zijn, omvergeblazen worden door het artistieke
niveau en hun eigenheid. 

Ultima SCW: Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen


De jury kent de Ultima 2018 voor sociaal-cultureel volwassenenwerk toe aan BXLREFUGEES, Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen. Drie jaar lang al vangt deze burgerbeweging, met de hulp van duizenden vrijwilligers, vluchtelingen op en zorgt ze voor maaltijden, medische zorg, animatie, psychologische ondersteuning, onderwijs en onderdak voor deze mensen. De organisatie is ontstaan uit solidariteit en met de bedoeling om heel concreet en snel hulp te bieden, en is daar ook wonderwel in geslaagd. Van mens tot mens worden oplossingen gezocht voor concrete problemen. De jury looft de professionele aanpak, die ervoor zorgt dat de organisatie als een goed geoliede machine draait. Ze erkent dat dit een hele logistieke operatie is. De inzet van sociale media hierbij is cruciaal gebleken. Een grote uitdaging, waar BXLREFUGEES zich sterk in toont, is de enorme diversiteit binnen de vrijwilligersgroep. De jury is ervan overtuigd dat het ruimere middenveld hier een voorbeeld aan kan nemen. Mensen en gemeenschappen die mekaar anders misschien nooit hadden ontmoet, worden met mekaar verbonden in solidariteit. 
De Federatie wenst beide winnaars van harte proficiat!