header handjes

Verenigingswerk/artikel 17: verlenging en uitbreiding overgangsperiode tot 1 oktober 2022

Vanaf 1 januari 2022 werd het verenigingswerk vervangen door een systeem dat we kennen als 'artikel 17' (de vroegere 25-dagen regeling). Dit is een regeling waarmee je voordelig - vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen - losse medewerkers voor enkele specifieke functies kan inschakelen. Een dirigent of een lesgever bij een amateurkunsten- of sociaal-culturele vereniging bijvoorbeeld. Omdat er pas begin april 2022 duidelijkheid was over de concrete modaliteiten van deze regeling werden de overgangsmaatregelen verlengd tot 1 oktober 2022. De overgangsregeling werd ook uitgebreid naar prestaties via een Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK).

Voor wie gebruik wil maken van artikel 17 is er een wachttijd van 1 jaar als de werknemer eerder bij dezelfde opdrachtgever in dienst was via een arbeidsovereenkomst, statutaire aanstelling of een aannemingsovereenkomst. Er was al een overgangsregeling voor mensen die via een aannemingsovereenkomst (bijvoorbeeld via fiscale fiche of als freelancer) bij dezelfde opdrachtgever aan de slag waren in de loop van 2021: voor hen gold deze wachttijd niet. (Deze overgangsregel geldt dus niet voor mensen die via een arbeidsovereenkomst/statutaire aanstelling aan de slag waren, tenzij zij jobstudent waren of op pensioen zijn gegaan).
Wat zal er veranderen? De federale ministerraad van 15 juli 2022 keurde een ontwerp KB goed dat deze regeling op twee manieren uitbreidt:
  • Deze overgangsperiode wordt verlengd: de wachttijd van een jaar geldt niet voor mensen die uiterlijk op 1 oktober 2022 (ipv 31 december 2021) een aannemingsovereenkomst hebben gesloten bij dezelfde opdrachtgever
  • Dezelfde wachttijd geldt ook niet voor mensen die tussen 31 december 2020 en 1 oktober 2022 via een Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK) hebben gewerkt.
Meer info over artikel 17 vind je op de website van Sociare. Sociare maakte ook een handig overzicht van de verschillende tewerkstellingsmogelijkheden in de socio-culturele sector. Download de vergelijkende tabel.