header handjes

VGC doet bijkomende financiële inspanning voor het Brussels middenveld

Dossier: Brussel

De huidige inflatie en het ontbreken van een structurele indexering van de subsidies weegt zwaar op het Brussels middenveld. Bij elke niet-indexering groeit hierdoor de kloof tussen de kosten en de inkomsten. De Federatie trok daarom samen met meer dan 100 middenveldorganisaties aan de alarmbel. Een signaal dat de VGC niet langer kon negeren. Voor de zomervakantie kondigde het college al een verhoging van de structurele werkingssubsidies van het middenveld aan. Afgelopen week deed de VGC nog een bijkomende inspanning.

3% in 2022, 3% in 2024

Als reactie op de signalen vanuit het werkveld ging het VGC-college in gesprek met de sector. Het college erkende de problematiek en wil de sector tegemoet komen. Begin juli kondigde Collegevoorzitter Elke Van den Brandt een verhoging van 3% aan voor alle structureel gesubsidieerde organisaties in 2022 en een bijkomende verhoging van 3% in 2024. Een positieve eerste stap, maar nog onvoldoende om de inflatie te compenseren, was het signaal vanuit het werkveld.

Bijkomende inspanning van 3% vanaf 2023

Skater brussel
Daarop zat de VGC in het najaar opnieuw samen met het Brussels middenveld. Dit overleg resulteerde in een bijkomende verhoging van 3% van de subsidies vanaf 2023. Voor een beperkt aantal organisaties zelfs 4% procent in 2023. In totaal zullen de structurele subsidies voor het Brussels werkveld eind 2024 met 9% zijn gestegen. Een voorlopige oplossing die de grootste impact van de inflatie alvast compenseert. De Federatie is tevreden dat het VGC-college de bezorgdheden van het middenveld ter harte heeft genomen. Een structureel indexeringsmechanisme op lange termijn blijft echter de meest duurzame oplossing.