header handjes

Vlaming wil leren, een leven lang

woensdag 22 maart 2017

In Vlaanderen volgt 7% van de 25-64-jarigen een bijkomende opleiding. Dat is in vergelijke met andere landen niet erg veel. Is de Vlaming zich wel bewust van het belang van levenslang leren? Die vraag stelt de Vlaamse overheid zich regelmatig met het oog op het opstellen van de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND). Wat blijkt? De Vlaming wil wel degelijk leerkansen en wil dat de overheid hem daarin ondersteunt.

Vrind 2016

Vlaming positief over levenslang leren

Ondanks die povere zeven procent %, staan Vlamingen behoorlijk positief tegenover levenslang leren. Zo vindt 3 op de 4 Vlaamse inwoners dat men zonder permanente opleiding gedoemd is om op langere termijn niet meer mee te kunnen in onze snel veranderende maatschappij. Vrijwel even veel Vlamingen zijn ervan overtuigd dat iedereen de kans zou moeten krijgen om zijn/haar loopbaan gedurende een bepaalde periode met behoud van loon en sociale rechten te onderbreken om opleiding en vorming te kunnen volgen. Circa 9 op de 10 vindt dat de overheid ervoor moet zorgen dat iedereen voldoende basisvaardigheden kan verwerven. Slechts 2 op de 10 werkende Vlamingen is niet bereid om buiten de werkuren een jobgerichte opleiding te volgen.
Sinds 1996 wordt de survey ‘Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen’, kortweg de SCV-survey, jaarlijks afgenomen bij een toevallige steekproef van Nederlandstalige Belgen (1.500 personen tussen 18 en 85 jaar) in Vlaanderen en Brussel. De enquête peilt naar waarden, opvattingen en overtuigingen van Vlamingen op vlak van maatschappelijke en beleidsrelevante thema’s. Zo werd er in 2001, 2003, 2007 en 2016 onder meer nagegaan hoe de Vlaming denkt over levenslang leren. De volledige fiche kan je onderaan downloaden.
Year Of Adult Education Europe

De kracht en het plezier van leren

De EAEA, de Europese Associatie voor Volwasseneneducatie die meer dan 140 ngo’s uit 45 landen overkoepelt, viert in 2017 de impact en de voordelen van volwasseneneducatie onder de noemer "The power and joy of learning". Zij nodigen iedereen die in Europa actief is op het vlak van volwasseneneducatie om deel te nemen aan hun campagne. Op die manier willen ze de gigantische waaier aan activiteiten die bijdragen aan het leren van volwassenen in de kijker zetten. In december 2017 sluit de Associatie het jaar af met een feestelijk evenement in Brussel. Om dit alles kracht bij te zetten en te onderbouwen, schreef de EAEA ook een "Manifesto for Adult Learning in the 21st Century". Deze tekst is te raadplegen op de website van de EAEA.

Leren? Een leven lang?

Joris leert je er in een mum van tijd alles over bij