header handjes

Vormingplus Oost-Brabant zet in op circulaire economie

De laboratoriumrol in het sociaal-cultureel volwassenenwerk stimuleren, dat was de ambitie van de eerste projectoproep voor bovenlokale sociaal-culturele projecten. Van de 61 aanvragen besliste de minister er aan 7 een subsidie toe te kennen. De verschillende goedgekeurde projecten stellen we graag uitgebreid voor in de komende maanden. We beginnen vandaag met het project 'Maakbaar' van Vormingplus Oost-Brabant. Het opzet?  Professionele ondersteuning bieden aan het Leuvense repairplatform Maakbaar.

Maakbaar Leuven

Maakbaar ontstond officieel in juni 2018 als een partnerschap van een 40-tal burgers en organisaties, waaronder Vormingplus Oost-Brabant. Het partnerschap bundelt verschillende initiatieven om zelf te herstellen, te leren herstellen of te laten herstellen. Maakbaar Leuven daagt burgers, organisaties, overheid en bedrijven uit om in te zetten op de herstel-economie en zo de circulaire economie een duw in de rug te geven. Zo organiseert Maakbaar Leuven elke maand een Repair Café. Er is gereedschap en materiaal beschikbaar om allerlei reparaties uit te voeren. Daarnaast gaan er workshops en info-avonden door over herstellen en de circulaire economie. Enkele andere initiatieven van Maakbaar Leuven zijn een Repair Databank met informatie over herstelacties, een repair-app en een spullenbib om gereedschap te delen.

Gereedschap Repair Cafe

Innovatie en kennisontwikkeling stimuleren

Met het labo-project wil Vormingplus Oost-Brabant professionele ondersteuning geven aan Maakbaar Leuven. Enerzijds zal Vormingplus innovatie en kennisontwikkeling rond repareren stimuleren door kennis te ontsluiten en te vertalen naar een ruim publiek. Denk aan events, vormingen, debatten, lezingen, … Anderzijds zal er in dit project ook ingezet worden op de versterking van het repairsysteem. Door verschillende actoren in de circulaire economie samen te brengen kunnen er mooie synergiëen ontstaan, zoals bijvoorbeeld Ecowerf en de kringloopcentra die samen aan de slag gaan. Regelgeving die de ontwikkeling hiervan belemmert, moet ook aangepakt worden. Tenslotte wil Vormingplus afstemming tussen gelijkaardige initiatieven in binnen- en buitenland.

De komende maanden krijgen deze acties stilaan vorm. Wij zijn benieuwd naar de resultaten! Jij ook? Hou dan de website van Maakbaar Leuven in de gaten.