header handjes

Wascabi 2020: coronaproof leesvoer!

28 augustus. Normaal dé dag waarop het fijnste event van het jaar zou plaatsvinden. Het mag niet zijn. Wascabi, het stilaan traditionele netwerk- en startmoment voor het sociaal-cultureel werk en amateurkunsten, slaat voor de eerste keer noodgedwongen een jaartje over. Het gelijknamige magazine ligt er wél. En al zeggen we het zelf: hij is het lezen waard!

Wascabi, editie 2020, kreeg een nieuwe look en bevat pittige interviews, verhalen en praktijkvoorbeelden en reflecties vanuit beleid, sociaal-culturele - en amateurkunstenorganisaties. We konden niet naast corona kijken natuurlijk, maar ook het getergde sociaal-cultureel decreet en het te herziene amateurkunstendecreet krijgen aandacht. Voorts komen Meesters in Samenleven in beeld en werpen we een blik op potentiële nieuwkomers in het sociaal-cultureel decreet.  Hieronder kan je het magazine integraal lezen en downloaden of per artikel lezen. Véél leesplezier!
20200825Wascabi Foto


Collectief vallen en weer opstaan.

2020Wascabi Wouter Hessels Web 4 Low2
Acteur en tv-maker Joris Hessels verhuisde een zomer geleden naar de Gentse deelgemeente Gentbrugge. Op Canvas bracht hij, vlak voor het land tot stilstand kwam, verslag uit van zijn ontdekkingstocht in zijn nieuwe gemeente. Hij deed toen wat we sindsdien allemaal gedaan hebben, onze buurt en de mensen die er wonen beter leren kennen. Wascabi volgde in zijn voetsporen en ging er begin juni, gewapend met mondmaskers en alcogel, van deur tot deur om te onderzoeken wat er gebeurt wanneer het verenigingsleven in één klap stilvalt. Spoiler alert: er bloeit veel nieuws.

Coronacreativiteit? Check!

Amateurkunstensector Tim Donck Web 05
Tijdens de lockdown bleven kunstenaars en amateurkunstengroepen niet bij de pakken zitten. Er werden massaal solidariteitsacties opgezet: van #dansinuwkot over virtual choirs en onlinerepetities tot digitale expo’s en talloze webinars. Lockdown linedance, zorgbrieven schrijven, literaire mondmaskers maken, songswapsessies en collectieve zangarrangementen, organisaties en lokale groepen vonden zichzelf in ijltempo opnieuw uit. De (amateur)kunstensector deed waar hij goed in is: creatieve oplossingen zoeken.

Sociaal kapitaal: de investering waard

2020 Wascabi Jasper De Witte Web 1
Eten, drinken, slapen, het zijn basisbehoeften. Dat ook sociale relaties dat zijn, daar lijken we pas tijdens de coronacrisis achter te zijn gekomen. Mensen snakten naar meer dan talking heads op een scherm, het gebrek aan lijfelijke ontmoetingen vrat hun psychisch welzijn aan. Toen de regering-Wilmès de voorkeur gaf aan winkels openen boven bubbels doorprikken kwam het ei zo na tot een volksopstand. Het sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten lenen zich bij uitstek voor ontmoetingen. Wordt het sociaal kapitaal dat daar wordt opgebouwd, wel naar waarde geschat? Wascabi ging in gesprek met socioloog Jasper De Witte, onderzoeker aan het HIVA in Leuven.

There is an alternative. De glazen bol: verandert de coronacrisis de wereld?

2020Wascabi Smarandescu De Geest Web 19
Is 2020 het jaar waarin Margaret Thatcher definitief begraven wordt? De Ijzeren Dame sloeg drie decennia geleden dromen van een alternatieve samenleving plat met het idee dat er geen alternatief is. Dit mantra werd keer op keer herhaald. En toen was er corona. Plots begint de steen waarin deze onuitwisbare waarheden gebeiteld stonden, af te brokkelen. Zal de coronacrisis onze wereld veranderen? En welke rol heeft het middenveld daarin? Wascabi sprak met VOKA-voorzitter Wouter De Geest en aan de voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, Alexandra Smarandescu, respectievelijk lid van het economisch en het maatschappelijk relancecomité. “Geen economische relance zonder maatschappelijke relance”
2020 Wascabi Barbara Janssens Martin De Loose Pri 35
En de rol van het middenveld? “Een warme samenleving komt er ook na corona niet vanzelf”, klinkt het bij Martin De Loose (Neos vzw) en Barbara Janssens (Netwerk Bewust Verbruiken) tijdens een hoopvol gesprek.

Publiek applaus = publieke middelen?

Parlementairen
Elke avond is er geklapt voor de zorg, voor de rekkenvullers. En voor al die vrijwilligers die – vaak onder de vleugels van sociaal-culturele verenigingen – het beste van zichzelf gaven. Gaat de politiek deze inzet financieel waarderen, door de relance van onze sector te ondersteunen en zich flexibel te tonen over de nieuwe beleidsplannen? Of heeft ze sociaal-culturele en amateurkunstenverenigingen dit voorjaar gered om ze nu toch kopje-onder te zien gaan? Zes leden van de commissie Cultuur – Katia Segers (sp.a), Marius Meremans (N-VA), Orry Van de Wauwer (CD&V), Staf Pelckmans (Groen), Stephanie D’Hose (Open VLD) en Tom De Meester (PVDA) – laten in hun kaarten kijken. Elk apart weliswaar, want parlementsleden hebben ook op het vlak van social distancing een voorbeeldrol.

Meesters in samenleven

Image00043
In juni lanceerde De Federatie – met enkele maanden vertraging door …jawel – de campagne Meesters in Samenleven. Sociaal-culturele organisaties zijn essentieel in onze samenleving. Ze zijn Meesters in allerlei. Om dat Meesterschap zichtbaar te maken, zette de campagnewebsite ruim 140 praktijken, activiteiten en organisaties letterlijk op de kaart. Voor alle praktijken, deelbare boodschappen en leerrijke artikels kan je terecht op www.meestersinsamenleven.be. Hier geven we een snapshot van enkele activiteiten van de vele Meesters.

Plannen wanneer plannen onmogelijk is.

Bart De Boiserie Print 02
Het coronavirus heeft lak aan deadlines. Ook tijdens de lockdown dienden plannen gemaakt en procedures gevolgd. Maar nood breekt wet: de crisis zag een flexibelere samenwerking van het sociaal-cultureel volwassenenwerk en de amateurkunsten met de administratie. Kan het ook met minder regeltjes en papierwerk en meer vertrouwen nu we weer aarzelend het zonlicht in stappen? 5 vragen aan Bart De Boiserie, teamverantwoordelijke Sociaal-cultureel Volwassenenwerk op het departement Cultuur, Jeugd en Media.

"Alleen samen geraken we uit het dal" 

200604 Wascabi De Federatie Jan Jambon 11
Voor het eerst sinds de oprichting van de Vlaamse Gemeenschap is Cultuur 'Chefsache’. Minister-president Jan Jambon combineert beide portefeuilles en speelt in volle coronacrisis ook de rol van ambassadeur voor de zwaargetroffen cultuursector. “Het sociaal-cultureel werk heeft een cruciale rol om de mensen terug samen te brengen en het gevoel te geven tot een gemeenschap te behoren.”

Etnisch-culturele federaties jagen op de 'triple win'

2020Wascabi Lennart Thienpont Web 3
In de politieke sfeer na de vorming van Jambon I zaten de etnisch-culturele federaties even in het brandpunt van de polarisatie. Koele hoofden wonnen het pleit, en misschien ook het besef dat voor de diversiteit die de Vlaamse regering predikt in alle organisaties de etnisch-culturele federaties een onmisbare bondgenoot zijn. Lennart Thienpont van VOEM en Tom Joos van de Gezinsbond over de kruisbestuiving.

De nieuwe lichting

Growfunding2020
Op 1 januari 2021 start de nieuwe beleidsperiode voor de organisaties die erkend en gesubsidieerd worden vanuit het decreet Sociaal-Cultureel Werk. Welke organisaties dit zijn, is momenteel nog niet bekend. Minister Jambon beslist daarover definitief op (uiterlijk) 1 oktober 2020. Wel zeker is dat een recordaantal van 39 organisaties - die nog niet eerder erkend werden binnen het decreet - hun kans waagden en een beleidsplan indienden. Hier alvast een blik op enkele organisaties van deze veelbelovende nieuwe lichting.

Voedingsbodem van kunst en samenleving

2020 Wascabi An Leenders Luc Nowé Web 3
De amateurkunstensector vaart in woelig water. De provinciale middelen werden overgeheveld, het Forum voor Amateurkunsten, steunpunt en belangenbehartiger van de sector, werd opgedoekt, de zenuwachtigheid over een nieuw decreet groeit. En boven en onder alles is er corona. Maar verandering is voor amateurkunstenorganisaties geen reden om in hun schulp te kruipen. Een gesprek met An Leenders (Creatief Schrijven) en Luc Nowé (VI.BE) over verbreding in de amateurkunsten.

Wens je een gedrukt exemplaar van Wascabi 2020 te ontvangen? Bel naar 02/2449339 of mail naar info@defederatie.org. Laat je adres achter en even later vindt u een gratis exemplaar in uw postbus.

Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart