header handjes

Wensennota voor Brusselse beleidsmakers

Dossier: Brussel

Volgend jaar schuiven we aan in de kiesbureaus. Ook in Brussel is het dan uitkijken welke lans politici zullen breken voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. Om hen alvast te inspireren hebben Brusselse koepelorganisaties een wensennota klaar. Met aandachtspunten die zich toespitsen op zichtbaarheid, stabiele beleidskaders en actuele thema’s zoals veilige en warme plekken.

Toegevoegde waarde

De kracht van sociaal-cultureel volwassenwerk ligt in verbinden en thematische expertise. Meer dan 500 lokale afdelingen en een veelvoud aan vrijwilligers dragen daaraan bij. Dit meer zichtbaar maken was één van de voornemens van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). We zijn tevreden over de stappen vooruit en doen suggesties om nog doortastender te werk te gaan. Daarnaast vraagt het Brussels sociaal-cultureel werk erkenning in hun rol als expert of bruggenbouwer. Van bij de start, met oog op meer draagvlak en dus impact.
IMG 20210518 154350

Nood aan stabiele kaders

‘We kunnen niet hetzelfde blijven doen, met dezelfde middelen.’ Automatische indexering dringt zich op om te blijven voorzien in een kwalitatieve werking. Een blijvende bezorgdheid is verder een beter overzicht aan diensten en ondersteuning vanuit de 19 Brusselse gemeenten en de roep om nabijheid te blijven borgen. Een solide omkadering houdt ook rust in. De verordening zoals die er vandaag is, garandeert flexibiliteit en vertrouwen.

Samen het verschil maken

Brussel is drukte, solidariteit, innovatie. Maar even goed: jong en oud, superdiversiteit en eigenwijsheid. In die specifieke context geven de Brusselorganisaties elke dag het beste van zichzelf. Wat niet altijd eenvoudig is. Want wie Brussel zegt, zegt uitdagingen. Beleidsmakers mogen dan ook niet de ogen sluiten voor wat onder hun neus gebeurt. Er is nood aan gesprek en verbinding. Hierbij onze speerpunten.
  • Complexe processen vragen om meer draagvlak en dus inspraak, waarin het sociaal-cultureel volwassenwerk een prima partner is.
  • Samen leven, je comfortabel en veilig voelen, betekent investeren in de publieke ruimte. Veiligheid en mobiliteit spelen daarin een cruciale rol. Benut de inzichten van onze sector.
  • Verdeeldheid, soms ten gevolge van diversiteit, moet eruit. Zet extra in op organisaties die sociale cohesie vorm geven. En blijf sleutelen aan het taalbeleid om niet uit te sluiten.
  • Laat niemand achter in de drang naar digitalisering. Elke burger heeft recht op informatie en dienstverlening. Sociaal-cultureel werk kan de brug vormen, maar roept ook op tot gezond verstand.
Ook na de verkiezingen sleutelen Brusselse verenigingen verder aan maatschappelijke uitdagingen. Graag samen met het beleid.
De Federatie
Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke