header handjes

Cultuurforum in het teken van lokaal en bovenlokaal cultuur- en jeugdbeleid

Op 15 januari 2019 verzamelde de cultuur- en jeugdsector in De Kruitfabriek (Vilvoorde) voor het Cultuurforum. Hoofdthema dit jaar: lokaal en bovenlokaal cultuurbeleid. Zo’n 300 professionals en vrijwilligers uit de sector dachten samen met de overheid na over de toekomst van het jeugd- en cultuurbeleid in Vlaanderen.

De weg ligt open

Lokaal en bovenlokaal cultuur- en jeugdbeleid zijn in volle transitie. Een nieuw decreet, een kersvers steunpunt en nakende indiendata voor projectaanvragen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden komen eraan. Dit heeft heel wat voeten in de aarde gehad, ontblootte Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz de kroon. Maar we staan ervoor en we gaan erdoor, klonk het optimistisch. Het beleidskader is er. De middelen eveneens. Kortom, de weg ligt open…

Creativiteit gezocht

De bovenlokale cultuurruimte sàmen invulling geven. Dat was de insteek van het Cultuurforum 2020. Na een uitnodigende intro van de minister (‘Laat zien wat er allemaal is en wat er kan’), stak prof. dr. Guy Redig (VUB) snedig van wal: over evoluties binnen de beleidscontext, over valkuilen en kanttekeningen, maar ook over de opportuniteiten die dit onontgonnen gebied ons bieden en een oproep om out of the box te gaan denken. Dat alles in de hoop dat dit decreet een plaats vindt middenin de bestaande sectoren en decreten en het geen middelmatig initiatief wordt. Ook Gatz zinspeelde op de verantwoordelijkheid van het veld: ‘het zal van jullie creativiteit afhangen hoe sterk dit bovenlokaal verhaal de komende jaren vorm krijgt.’ Zowel in de voor- als namiddag konden de deelnemers kiezen uit korte inspiratiesessies (demo vrijetijdsmonitor, evaluatietool digitale beleid in je organisatie, makerspaces, inclusie, enz…) of uit dialoogtafels met interactieve gesprekken over lokale vrijetijdsthema’s en het toekomstgericht bovenlokaal beleid.

Rol van De Federatie! Ambities van het veld?

Zodus. Deze beleidsruimte biedt opportuniteiten en zal nieuwe dynamiek met zich meebrengen. We staan voor een shift in het cultuurlandschap… en we weten nog niet waar die ons zal brengen. De Federatie houdt alvast vinger aan de pols en onderzoekt de mogelijkheid om ‘bovenlokale werkgroepen’ op te starten. Verder moedigen we het sociaal cultureel volwassenenwerk en de amateurkunsten aan om in te dienen op deze bovenlokale projectlijn en/of te overwegen om te zetelen in de beoordelingscommissies die de minister in deze adviseert. Want ook jij wordt liever beoordeeld door een collega die de finesses van de sector door en door kent. Toch?
Meer weten? Surf naar de site van het Departement Cultuur of klik hier
Aftermovie bekijken van het Cultuurforum of de presentaties inzien? Dat kan hier
Vragen? Dan mag je Elke contacteren.
Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke