header handjes

In het Vlaamse Parlement: discussies over de cultuurraad en slimme subsidies

Het einde van de legislatuur komt in zicht, maar de Commissie Cultuur zit duidelijk nog niet in vakantiemodus. Wij noteerden deze maand onder meer een handige verduidelijking over de cultuurraden (eindelijk!) en  een pittig gesprek over slimme (?) subsidies.

Minister Gatz schept duidelijkheid: de cultuurraad blijft verplicht! 

Minister Gatz liet er geen twijfel over bestaan tijdens zijn toespraak bij de bespreking van het boek "Vanop de Frontlijn" door Bart Caron (Groen) en Guy Redig: de cultuurraad blijft verplicht. De Commissie Cultuur had daarover eerder die morgen een verhelderend gesprek  op basis van vragen van Marius Meremans (N-VA) en Bart Caron. 

Onduidelijkheid was ontstaan nadat op meerder fora het einde van het adviesorgaan voor cultuur werd aangekondigd. Ongeruste verenigingen, gemeenten en adviesraden contacteerden ons de afgelopen weken. Ze kunnen nu opgelucht adem halen. Er verandert  weinig, zoals je ook in onze voorgaande berichtgeving kan lezen: de cultuurpactwetgeving en de bepalingen in het decreet lokaal cultuurbeleid blijven gelden. Indien gewenst kan je zeker innoveren. Creatief en bijkomend inzetten op participatie kan te allen tijden. Dat is niet nieuw. 

De Federatie hoopt alvast dat iedereen daar ten volle voor wil gaan. Duurzame en intense betrokkenheid van inwoners, verenigingen, kunstenaars en deskundigen geven de beste garantie op een goed lokaal cultuurbeleid. Bekijk zeker ook het volledige debat in de Commissie Cultuur. De minister verwijst ook naar de website van sociaal-culturele beweging De Wakkere Burger alwaar je meer informatie en inspiratie kan vinden om creatief met participatie aan de slag te gaan.  

Slimme(?) subsidies

Het departement CJM  denkt aan de hand van een pilootproject na over de vereenvoudiging van subsidiesystemen. Dit alles kadert in een breder project van de Vlaamse overheid dat cultuur overstijgt. Met het project Slimme Subsidies wil men de subsidieprocessen binnen de Vlaamse overheid stroomlijnen en ondersteunen om tot een efficiënt georganiseerde back office voor subsidieverstrekkers te komen. Dat moet digitalisering en gegevensuitwisseling tussen de verschillende diensten onderling mogelijk maken. Als tweede doelstelling beogen ze een gebruiksvriendelijke en digitale toegang voor de subsidieaanvragers. Mooie ambities, maar zoals zo vaak blijkt de weg van ambitie naar praktijk een bijzonder moeizaam participatiepad, geplaveid door externe consultancy.     

Het piloot project 'slimme subsidies' kende een moeizame start door pover stakeholdermanagement. Onder de noemer "help, dringend!" werden eind vorig jaar lukraak organisatie gecontacteerd om op zeer korte tijd te participeren aan focusgroepen waarvan ze de finaliteit moeilijk konden inschatten. Voorafgaand gesprek met sectoren ontbrak volledig. De negatieve ervaringen met de uitwerking van diverse digitale systemen (lees zeker ook de brief die onder andere De Federatie hierover enkele maanden geleden publiceerde)  vormde een bron van wantrouwen en ongeloof. Het departement besloot hierop om het praticipatietraject voorlopig in een "cooldown-fase" te plaatsen. 

Dit ontging ook de leden van de Commissie cultuur niet. Zowel Katia Segers (sp.a), Orry Van de Wauwer (CD&V) als Bart Caron (Groen) vroegen de minister om een uitleg tijdens een gedachtewisseling in de zitting van 28 februari. Antwoorden kregen ze van het departement: de minister zelf wenste niet op de kritische bedenkingen van Orry Van de Wauwer te antwoorden. 

Vaststelling: alle van bovengenoemde parlementsleden juichen de ambitie om tot planlastvermindering te komen toe maar hebben vragen bij het proces, de aandacht voor de uniciteit van de verschillende sectoren,  de finaliteit van dit verhaal en de participatie van sectorfederaties aan het traject. Ook werd gewezen op de overmatige inzet van externe bureaus. Om het met de woorden van de parlementsleden samen te vatten:

"We begrijpen niet goed waarom de sectorfederaties niet betrokken worden, er lijkt nu sprake van schijnparticipatie, ... het departement zoekt legitimering op plaatsen waar ze die niet kunnen vinden." (Orry Van de Wauwer) 

"We moeten oppassen dat de uniciteit van organisaties niet wegvalt." (Katia Segers)

"De eerste in het geding moet de klant zijn en dan pas de administratie, dat moet ook geduid worden." (Bart Caron)