header handjes

Voorontwerp van decreet bovenlokaal cultuurbeleid een eerste keer op de regering

Minister Gatz kondigde het al aan: nog voor het kerstreces zou een voorontwerp van decreet bovenlokaal cultuurbeleid zijn weg vinden naar de Vlaamse Regering. Die deadline werd gehaald. In de loop van de volgende maand zal de de Strategische Adviesraad Cultuur (SARC)  een advies uitbrengen en zal het besproken worden in het Vlaamse Parlement.  

Het decreet betreffende de bovenlokale cultuurwerking geeft een definitief Vlaams beleidskader aan de taken voor cultuur die voorheen door de provincie werden opgenomen. De ondersteuning aan bovenlokale organisaties wordt, bij wijze van overgang, op dit moment (tijdelijk) georganiseerd binnen het transitiereglement.  Het nieuwe decreet zal in 2020 het transitiereglement volledig vervangen. 

De inhoud 

Het voorontwerp van decreet voorziet in een projectsubsidie voor bovenlokale projecten. Diverse culturele actoren, inclusief sociaal-culturele organisaties kunnen projectenmet een  bovenlokale focus indienen. De minister voorziet hiervoor een budget van minimum 7,5 miljoen euro (weliswaar binnen de perken van de kredieten) . Daarnaast wordt er werk gemaakt van een bovenlokaal steunpunt en een mogelijkheid om op meer structurele wijze culturele intergemeentelijke samenwerkingen te ondersteunen.  Scroll naar de onderkant van deze pagina en daar kan je de tekst downloaden. 

Tussentijdse aanpassingen aan het transitiereglement

Tot de inwerkingtreding van dit nieuwe decreet blijft het transitiereglement gelden. Organisaties kunnen hun dossier indienen tegen 1 april. Opgelet: het reglement zal lichtelijk worden aangepast ten opzichte van de indienronde van oktober. Meer informatie kan je terugvinden via deze link: "Het transistiereglement".

   

Sven Gatz Pascal Smet 11

Minister Gatz 


Opgelet: Het gaat om een voorontwerp van decreet, mogelijk wordt de tekst die we hieronder ter beschikking stellen dus nog op verschillende plaatsten aangepast.  We houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte in volgende berichtgeving.