Deeltijds kunstonderwijs

Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) en de amateurkunstensector richten zich elk op hun manier tot de actieve kunstbeoefenaar. Uit het grootschalige bevolkingsonderzoek naar amateurkunsten uit 2019 blijkt dat 27% van de amateurkunstenaars een opleiding in het DKO volgde. Maar ook tijdens het academietraject zijn heel wat leerlingen actief in het verenigingsleven. Verschillende DKO-academies en amateurkunstenorganisaties en -verenigingen werken dan ook reeds lange tijd samen, vaak op projectniveau. Sinds 2018 is deze samenwerking ook verankerd in het niveaudecreet van het Deeltijds Kunstonderwijs (2018). Sindsdien kunnen DKO-leerlingen een deel van hun DKPO-opleiding afleggen in een 'alternatieve leercontext', zoals een lokale fanfare, harmonie of plaatselijk theatergezelschap. In 2018-2019 hebben 1658 leerlingen een vak afgelegd bij een lokale amateurkunstenvereniging. Het schooljaar daarna steeg dit aantal al naar 2051 leerlingen. Deze samenwerking is het gevolg van intensief en ambitieus overleg tussen beide sectoren. Maar samenwerking kan uiteraard ook buiten de grenzen van de alternatieve leercontext. Op de website akdko.be vind je handige tips en nuttige documenten die de samenwerking kunnen versterken. Heb je zelf weet van inspirerende samenwerkingen? Mail deze dan graag door naar barbara@defederatie.org .
muziek- talentontwikkeling

Surf zeker eens naar www.akdko.be