header handjes

Prijs voor dorpskracht 2018

Drie dorpen kunnen samen €17.500 winnen met de wedstrijd ‘Prijs voor dorpskracht 2018’. Ingediende dorpsprojecten moeten de leefbaarheid van het dorp verbeteren en duurzame dorpsontwikkeling stimuleren. De indieningsperiode om projecten in te dienen is verlengd tot en met 30 september 2018.

De wedstrijd geeft gevolg aan de hoofddoelstelling van het Vlaams dorpenbeleid: het verbeteren van de leefbaarheid van dorpen op een duurzame en geïntegreerde manier, waarbij het versterken van sociale cohesie centraal staat. De minister wil de focus leggen op 3 D’s. Een sterk dorp zet in op een warm Dorpshuis, een aangenaam Dorpsplein en de betrokkenheid van Dorpsbewoners. De deelnemende dorpen mogen maximaal 5.000 inwoners tellen. Geïnteresseerde verenigingen, lokale dorpsbesturen en bewonersgroeperingen kunnen hun dorpsinitiatief voordragen. De prijs voor dorpskracht zal gaan naar een project dat via maatwerk en participatie toekomstgerichte dorpsontwikkeling stimuleert. Uit de ingediende projecten wordt per provincie het beste project geselecteerd. Vervolgens kiest een vakjury uit die 5 projecten de 3 beste projecten. De winnaar ontvangt 10.000 euro om het ingediende vervolgproject uit te voeren. Het tweede en derde project ontvangen respectievelijk 5.000 en 2.500 euro. De winnaar wordt in de loop van december bekend gemaakt.
Landelijk

Praktische informatie

  • Verenigingen, lokale besturen of bewonersgroeperingen kunnen een project indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij tot en met 30 september 2018.
  • Deelnemende dorpen mogen maximaal 5.000 inwoners tellen.
  • De indieningstermijn om een project in te dienen is verlengd tot en met 30 september 2018. Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier.
  • Alle praktische informatie over de oproep kunt u nalezen in de toelichting over de wedstrijd voor dorpskracht 2018.

Ontvang je al onze nieuwsbrief?

​Schrijf je hier in!