header handjes

Toekenning partnerprojecten: sociaal-cultureel werk stoot op een muur

Cultuur over de muurtjes laten kijken, dat is de ambitie van het projectreglement rond innovatieve partnerprojecten. Een ambitie waar ook sociaal-culturele organisaties willen op inspelen: niet minder dan een kwart van de aanvragen die werden ingediend kwamen uit de sociaal-culturele sector. Groot is dan ook de verbazing over de beslissing van de jury om (nagenoeg) geen van deze projecten te honoreren. Bij de toekenning werd amper over het kunstenmuurtje gekeken, zo lijkt.

Een gedroomde kans? 

De subsidieregeling voor innovatieve partnerprojecten leek een gedroomde kans voor heel wat sociaal-culturele projecten. De organisaties konden de voorbije jaren de interessante vormingen over innovatie volgen bij het steunpunt Socius. Sociaal-cultureel werk voelde zich er duidelijk klaar voor. Bovendien, over de muurtjes kijken, dat zit in het kern-DNA van sociaal-cultureel werk, daarmee vertellen we niets nieuws. De korte indienperiode hield hen niet tegen, de oproep werd vlot beantwoord.     In totaal vroegen 45 organisaties subsidies aan voor innovatieve partnerprojecten, waaronder 12 (meer dan een kwart) met een duidelijke sociaal-culturele insteek. Uiteindelijk krijgen 19 organisaties een subsidie toegewezen. Amper eentje is sociaal-cultureel. Dat is een ontluisterende vaststelling. Heeft de sociaal-culturele sector collectief de opdracht niet begrepen of liep er iets mis met de procedure en beoordeling?

Gebrek aan aandacht voor sociaal-cultureel werk in de transversale cultuurdomeinen 

Tijdens de bespreking van de beleidsbrief cultuur enkele weken geleden, gaf minister Gatz in een antwoord aan Orry Van de Wauwer (CD&V) toe dat het sociaal-cultureel werk in het internationaal cultuurbeleid  wat vergeten lijkt te zijn. Hij zou dit verder onderzoeken. Ook in de conceptnota aanvullende financiering konden we vaststellen dat de sociaal-culturele insteek onderbelicht blijft. De minister maakte de afgelopen jaren werk van een sterk decreet sociaal-cultureel werk en heeft duidelijk een hart voor de sector. Toch lijkt het moeilijk de interne culturele sectormuurtjes te overschrijden.   

De toekomst     

In 2018 volgt een tweede oproep voor innovatieve partnerprojecten. De Federatie hoopt dat er tegen die tijd geleerd is uit deze recente subsidieronde en dat de maatschappelijke innovativiteit van sociaal-cultureel werk de erkenning krijgt die het verdient. Als projectregelingen ook bedoeld zijn voor sociaal-culturele projecten, is het dan niet logisch dat dit ook uit de toekenningen blijkt? Daarnaast willen we, ondanks de teleurstelling, sociaal-culturele organisaties blijven aanmoedigen om in te dienen op innovatieve cultuurreglementen.    Een overzicht van de gelukkigen die wel een toekenning kregen, kan je vinden via deze link
planten palm 2