header handjes

Alle hens aan dek voor goede start decreet

14 november 2017

De Vlaamse regering keurde op 27 oktober het uitvoeringsbesluit bij het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk goed. Hiermee is de laatste wettelijke klip genomen om volop aan de uitvoering te kunnen beginnen. Nog tot morgen loopt de open oproep om kandidaat-visitatoren en -deskundigen aan te trekken. De visitaties bij de organisaties starten in april volgend jaar. De adviescommissie legt intussen de laatste hand aan het protocol dat een en ander in goede banen moet leiden.

Beperkte aanpassingen 

Het advies van de Raad van State op het ontwerp-uitvoeringsbesluit was kort en leidde uiteindelijk tot zeer weinig aanpassingen. Ook de laatste aanbevelingen van de FOV waren zeer beperkt en richtten zich vooral op het correct verwoorden van bepaalde procedures en de inperking van het risico op visitaties die eerder “afvinken” dan de wederzijdse dialoog aanwakkeren. De regering volgde deze aanbevelingen niet met het argument dat dit verder verfijnd zal worden in een protocol.

Kabinet: protocol toetsen bij organisaties

De eerste stap zijn de visitaties die op een aangepaste leest worden geschoeid. Tientallen visitatoren zullen vanaf april het land afschuimen en in gesprek gaan met de organisaties. De administratie zal hen plukken uit een lijst van externe deskundigen, waarvoor mensen zich nog tot morgen, woensdag, kandidaat kunnen stellen (www.iedereenkanzetelen.be). Om de visie, de aanpak en de interpretaties duidelijk te maken, bereidt de adviescommissie een protocol voor. Het kabinet van minister Gatz wil het draagvlak voor dit protocol uitdrukkelijk toetsen bij de organisaties. Dit gebeurt begin december in samenwerking met de FOV.

bellen


Info en vorming

De eerste infovoormiddag van de administratie en Socius is achter de rug en binnen enkele weken volgt de tweede. Het steunpunt Socius heeft intussen ook zijn vormingsaanbod voor de volgende maanden kenbaar gemaakt, samen met een website: zie www.socius.be. Ook het FOV-informatietraject voor raden van bestuur en personeelsploegen loopt gestaag verder. Veel leden zijn intussen al volop in interne denkoefeningen over het nieuwe decreet gedoken. Dit merken we aan de vele telefoons en vragen. Je merkt het: het is alle hens aan dek om het decreet een zo goed mogelijk start te geven.