header handjes

Departement lanceert richtlijnen voor subsidieaanvragen sociaal-cultureel volwassenenwerk

31 december 2019, 23u59. Dat is de deadline voor de aanvragen van organisaties die een vijfjarige subsidie op basis van het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk beogen. Vrijdag publiceerde het departement de richtlijnen over vorm en inhoud. Kort samengevat: een grote vrijheid voor organisaties om hun eigen verhaal op te bouwen en géén "KIOSKisering". We geven enkele opvallende uitgangspunten.

Notes

Klankbordgroepen, stakholdergesprekken, strategische worstelingen, operationele breinbrekers, maar vooral tonnen ambitie: het gonst in het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Binnen een negental maanden moeten de subsidieaanvragen binnen zijn.  Hoe moeten die eruit zien? Gaat het vooral om invulvelden in het digitale subsidieaanvraagsysteem KIOSK of via PDF's die opgeladen kunnen worden? Vele vragen waarop het Departement CJM vrijdag een antwoord bundelde op een twintigtal bladzijden. Tijdens onze werkgroepen van januari polsten medewerkers van de administratie al één en ander bij de lidorganisaties. 

Het werden twee documenten op de website van het Departement: eentje voor de Vormingplussen en eentje voor alle andere organisaties. In dit laatste document worden ook de specifieke richtlijnen opgenomen voor organisaties die vandaag nog niet erkend zijn en voor het eerst een aanvraag doen.  

Grote vrijheid & verantwoordelijkheid

Het digitale subsidieaanvraagsysteem KIOSK zal vooral als postbus fungeren en dus geen inhoudelijke invulvelden kennen. Hier en daar moet iets aangevinkt worden of het gevraagde subsidiebedrag moet  ingevuld, maar het hele verhaal kan als PDF-bestanden opgeladen worden. De meeste organisaties waren ook vragende partij voor deze open benadering. Belangrijk zal zijn om ervoor te zorgen dat de beoordelingscommissies de verschillende beoordelingselementen kunnen inschatten. Om dit nog eens kernachtig te duiden of de lezer te gidsen naar passages in het beleidsplan, stelt de administratie een sjabloon ter beschikking dat aan het beleidsplan wordt toegevoegd. 

Eenzelfde vrijheid geldt voor het zakelijke deel van het beleidsplan: dit kan een afzonderlijk deel zijn en/of verweven doorheen het beleidsplan. Voor de meerjarenbegroting verwacht de administratie wel dat een afzonderlijk sjabloon wordt ingevuld. 

Helder en to the point

Het beleidsplan zal drie à vier afzonderlijke PDF-documenten kennen: het beleidsplan zelf, de meerjarenbegroting, een managementsamenvatting waarin de organisatie de commissie op de kern van de zaak wijst en -voor de organisaties die bij de visitatie aanbevelingen kregen- een plan van aanpak. 

En de maximale omvang? Het beleidsplan zelf telt hoogstens 80 bladzijden. In het beleidsplan kunnen links gelegd worden naar websites/publicaties en er kunnen ook bijlagen worden toegevoegd, zolang je de limiet van 5 MB niet overschrijdt

Verder gaat de nota nog wat dieper in op de reservevorming, de manier waarop de ontvankelijkheidsvoorwaarden worden getoetst, wat wordt verwacht van de zelfevaluatie, waarvoor de verwachte cijfers en kerngegevens dienen, hoe een aantal beoordelingselementen bekeken worden,...

Hieronder vind je de nota's: de richtlijnen "specifieke regio's" is dus enkel bestemd voor de Vormingpluscentra. De andere potentiële aanvragers kunnen grasduinen in de eerste nota. 

Alles over het decreet in één oogopslag?

Joris (Vormingsinstellingen), Elke (Vormingplus) en Hannes (verenigingen, bewegingen en nieuwe organisaties) zijn de aanspreekbaarheid zelve. En als je hieronder klikt kom je op de pagina waar we de belangrijkste wetenswaardigheden over het decreet bundelen.