header handjes

Het Minderhedenforum en De Federatie vinden de aanval van Vlaams Belang op het intercultureel middenveld ‘gratuit’

Het Vlaams Belang maakte gisteren kenbaar dat ze de Vlaamse steun aan etnisch-culturele federaties zoals de Turkse Unie of Unie van Turkse verenigingen wil afschaffen, zo lazen we in De Morgen en Het Belang  van Limburg van 3 juni 2019. Het Minderhedenforum en De Federatie reageren.

'Verenigen is een basisrecht'

Het getuigt van een groot democratisch deficit als een politieke partij zomaar verenigingen gratuit aanvalt en wilt afschaffen, hoewel ze net zoals alle andere Vlaamse socio-culturele verenigingen op basis van duidelijke omschreven criteria hun erkenning verkrijgen. Eén daarvan is het ondertekenen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM),’ aldus Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum.

De aanval die hier ingezet wordt lijkt dan ook volledig symbolisch van aard. In België kennen we een belangrijk basisrecht, de vrijheid van verenigen, deze is zelfs ingeschreven in de grondwet.  Dit basisrecht geldt vanzelfsprekend ook voor mensen met een migratieachtergrond. En maar goed ook:  het interculturele middenveld vormt een belangrijke schakel tussen dienstverlenende instanties en mensen met een migratieachtergrond die hun hulp nodig hebben”, voegt Dirk Verbist daar aan toe. Hij is directeur van De Federatie, de vertegenwoordiger van het Vlaamse sociaal-cultureel volwassenenwerk en de amateurkunsten. 

De financiële ondersteuning waarover hier sprake is kadert in het decreet Sociaal-cultureel Volwassenenwerk waarbij de Vlaamse Regering de organisaties ondersteunt die vanuit een civiel perspectief en met respect voor de sokkel van waarden, fundamentele rechten en vrijheden, een betekenisvolle bijdrage leveren aan de emancipatie en dialoog van mensen en groepen.

Niet minder, maar méér ondersteuning

Ze leveren bijzonder nuttig werk in deze context. De verenigingen organiseren onder andere activiteiten met betrekking tot ouderparticipatie, beleidsparticipatie, actief en gedeeld burgerschap, onderwijsondersteuning, gezondheid, tewerkstelling en welzijn. Dit net om het integratieproces en de sociale cohesie te versterken. Na de afslanking van het integratiewerk binnen het integratiebeleid, is de nood alleen maar nog groter geworden.  Deze verenigingen worden op dit moment overbevraagd.” aldus Landry Mawungu.

De Vlaamse overheid erkende de groeiende maatschappelijke rol, en de noodzaak van het werk dat  etnisch-culturele verenigingen leveren,  door de etnisch-culturele federaties reeds in 2017 een extra financiële impuls toe te kennen.  Onderzoek van HIVA (onderzoekscentrum van de KULeuven) bevestigt de toenemende werkdruk van deze organisaties.  Er wordt van hen een sleutelrol verwacht in het bredere integratieverhaal. “Daarom roepen we op om de subsidies niet af te schaffen, maar integendeel net té verhogen. Het is broodnodig. Het bepleiten van een afschaffing getuigt van weinig voeling met de reële situatie op het veld,” eindigen Landry Mawungu en Dirk Verbist.