header handjes

Open brief aan de Vlaamse Regering van 1.165 vrijwillige bestuurders

Lees het signaal van 1.165 vrijwillige bestuurders: waar blijven goed bestuur en échte ambitie voor amateurkunsten en sociaal-cultureel werk?

In de week waarin de Vlaamse begroting 2020 wordt goedgekeurd, uiten meer dan duizend vrijwillige bestuurders van sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties hun diepe bezorgdheid over het beleid van de nieuwe Vlaamse Regering. Zowel de onverhoedse, warrige en laattijdige communicatie over de besparingen als het inbreken in het decreet sociaal-cultureel werk, snijden diep in de manier waarop deze honderden vrijwilligers hun organisaties willen besturen. Ze smijten zich dag in dag uit om de talloze maatschappelijk relevante initiatieven professioneel te omkaderen. Het is stuitend om te zien hoe de Vlaamse regering zelf de elementaire regels van goed bestuur met de voeten treedt.  De besparingen bestempelen als kaasschaaf, als efficiëntie-oefening of als nodige solidariteit gaat een brug te ver. De 6% is het zoveelste wagonnetje dat aan de besparingstrein werd gekoppeld waarmee sociaal-cultureel werk en amateurkunsten al 10 jaar geconfronteerd worden. Het vet is al heel lang van de soep. Als de Vlaamse Regering het meent dat ze de ambities van de 250.000 vrijwilligers in het sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten apprecieert, wordt het tijd dat ze daar ook de broodnodige financiële middelen tegenover plaatst. Lees de brieven van 1.066 bestuurders van de erkende sociaal-culturele organisaties en van 99 bestuurders van de landelijke amateurkunstenorganisaties.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart