header handjes

Persbericht: De Federatie is blij met uitstel decreetswijziging en dringt aan op overleg

Terwijl deze namiddag een aantal honderd mensen uit de sociaal-culturele sector voor de deuren van het Vlaams Parlement protesteerden, werd het voorstel van decreet sociaal-cultureel werk door een motie vanuit oppositiepartijen Groen, sp.a en PvdA van de agenda gehaald. De Federatie is tevreden dat het voorstel van decreet niet ondoordacht en zonder overleg geagendeerd en gestemd werd. We kaartten in vorige communicatie al enkele keren aan dat dit decreet een toonbeeld van haastwerk is. Als het decreet gestemd zou geweest zijn hoe het nu voorligt, voorspelden we volgend jaar terecht te komen in een juridisch moeras

We hopen dat de tijd van uitstel nu nuttig zal gebruikt worden om echt in overleg te gaan met de sector. We wachten alvast op een uitnodiging.

Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart