header handjes

State of the Region #2 – schot in de roos

147! Zoveel gedreven burgers verzamelden op 5 maart in hartje West-Vlaanderen voor de State of the Region. Ze netwerkten, sprokkelden inspiratie om hun projecten te versterken en maakten hun ondersteuningsbehoeften bekend. En ze discussieerden over het 'bovenlokale', over wat we daar nu eigenlijk onder moeten verstaan.

Bovenlokaal?!

Het decreet Bovenlokaal cultuurbeleid? Heel wat mensen hoorden het in Keulen donderen. En wie er al van hoorde, benadrukte het belang van een goed project met voldoende draagvlak, want "anders moet je er niet aan beginnen.” Leonie Lanssens (OP/TIL) gaf tips en duiding bij begrippen als bovenlokaal en transversaal. Maar het is een constante: de taal in dit decreet is moeilijk. Het kost heel wat tijd om te begrijpen wat nu eigenlijk echt bedoeld wordt. Terwijl net het gebrek aan tijd ervoor zorgt dat potentiële indieners hun kans niet wagen. Voorts kwam uitdrukkelijk de moeilijke zoektocht naar partners naar voor. Ook de lange doorlooptijd - van soms moeizaam verkregen engagementsverbintenissen van partners over goedkeuring tot effectieve start van het project - zorgt vaak voor frustratie. Anderen vroegen zich luidop af of het reglement niet "te tendentieus" is of stelden dat het "not done is om en cours de route 6% te besparen.” Kortom, deze bovenlokale projectlijn bevat heel wat drempels. Gelukkig staat OP/TIL klaar met raad en daad. De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden BIE en Zuidwest uitten ook hun ambitie om indieners te begeleiden in hun projectaanvragen.

Groeien? Konden wij vooral doen door telkens opnieuw nieuwe mensen te leren kennen
Mohammed Mansouri (vzw De Brug)

Nood aan netwerkmomenten

De avond lokte veel nieuwsgierigen. Een bonte mix van culturele verenigingen, organisaties rond welzijn, burgerinitiatieven rond milieu en duurzaamheid, cultuurprofessionals, studenten sociaal-cultureel werk, bovenlokale projecten, buurtinitiatieven met groei-ambities enzovoort. We hoorden veel dankbaarheid voor de nuttige informatie en inspiratie die in 6 keuzesessies aan bod kwamen. Er was voor elk wat wils. De deelnemers konden hun licht opsteken over publiekscommunicatie en werven van vrijwilligers maar ook over waar je financiering kan vinden en over hoe je je organisatie naar een hoger niveau kan tillen. Los van al deze informatie, was er appreciatie voor het samenbrengen van de vele culturele actoren op regionaal niveau. Het kennismaken met gelijkgezinden en delen van inzichten maakt duidelijk de geesten -en de tongen- los. Of zoals Mohammed Mansouri van vzw De Brug het mooi verwoordde: “Groeien? Konden wij vooral doen door telkens opnieuw nieuwe mensen te leren kennen.”  

Meer lezen?! Kan hier.

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke