header handjes

Samen aankopen, samen sterk

Met de goedkeuring van de nieuwe vzw-wetgeving op de laatste dag van februari kondigde maart zich aan als een drukke maand. In april zal het niet anders zijn met de inwerkingtreding van diezelfde wetgeving op 1 mei.  We zijn bij Scwitch uiteraard volop bezig met de aanpassing van onze tools en modeldocumenten aan de nieuwe vzw-wetgeving. Maar in al die drukte vonden we toch nog tijd voor een infomoment over onze samenaankoop verzekeringen!

Durven pionieren

Voor wie er nog niet had van gehoord : Scwitch heeft een aanbod voor alle verplichte en noodzakelijke verzekeringen (BA, brand, ongevallen, bestuurdersaansprakelijkheid, omnium verplaatsingsmiddelen, elektronica) voor alle socioculturele organisaties (vzw’s, stichtingen, cv’s, feitelijke verenigingen), met of zonder personeel. Eerste instappers van een samenaankoop moeten altijd een beetje pioniers zijn. Het vergt enig geduld en durf om in te stappen zonder een concreet aanbod te kennen via een procedure die met een overheidsopdracht moest gegund worden. Maar het wachten werd beloond! De meer dan 50 organisaties die intekenden, kunnen voortaan rekenen op een voordeligere dienstverlening.

Intekenen kan nog!

We sloten een raamovereenkomst.  Dus ook al ben je niet bij de eerste instappers, dan kan je nog steeds intekenen. Verzekeringen zijn belangrijk genoeg om af en toe eens te herbekijken. Is je vzw correct (en ook niet onbelangrijk: voldoende) verzekerd? Interesse om ons aanbod te leren kennen? Lees hier meer info en vul dan dit formulier in om een offerte te vragen. Onze samenaankoop sociale secretariaten was uiteraard een mooi antecedent. De teller heeft inmiddels de kaap van 500.000 euro besparing voor de organisaties overschreden! (Hoor je het donderen in Keulen? Klik hier voor ons aanbod sociale secretariaten. ) Uiteraard hopen we met onze samenaankoop verzekeringen op termijn een even mooie besparing te kunnen voorleggen. Alvast een dankjewel aan de organisaties die als eersten de stap durfden zetten in het verzekeringsverhaal. Want uiteraard kunnen we pas de kracht van het getal laten spelen als genoeg organisaties ons het vertrouwen geven.
Ons sociaal oogmerk, dat is ‘de versterking van de socioculturele organisaties door dienstverlening en expertiseverwerving rond zakelijke en juridische materies met een beleidsfocus, het proactief opvolgen van nieuwe en aankomende noden en het bevorderen van collectieve en gedeelde acties.’
Sarah Denoo - Scwitch

Scwitch: samen sociaal en sterk

Al drie jaar zijn we een cvba mét sociaal oogmerk. En misschien lopen we daar iets te weinig mee te koop, met dat sociaal oogmerk. Het is ook een mondvol, en we zijn er wat bescheiden over, maar het is natuurlijk wel de kern van onze werking en aanpak. Ons sociaal oogmerk, dat is ‘de versterking van de socioculturele organisaties door dienstverlening en expertiseverwerving rond zakelijke en juridische materies met een beleidsfocus, het proactief opvolgen van nieuwe en aankomende noden en het bevorderen van collectieve en gedeelde acties.’ De kennis en ervaring die we in Scwitch vergaren, delen we bewust met de hele socioculturele sector. Wie met ons samenwerkt, investeert ook in een sterker Scwitch. En dat komt dan weer de hele sector ten goede!