header handjes

Wegwijs in de vzw-verwarring

Mijn laatste blog dateert van vlak voor de “D-day” van de nieuwe vzw-wetgeving op 1 mei 2019, maar dat wil allerminst zeggen dat ik heb stilgezeten. Net integendeel! Op 8 mei lanceerden we in aanwezigheid van onze steraandeelhouders onze vernieuwde statutenbouwer (klikken maar!), volledig aangepast aan de nieuwe vzw-wetgeving.

Hoe werkt die statutenbouwer?

Aan de hand van een aantal vragen word je door het hele proces geloodst. Daarna rollen de statuten vanzelf uit de tool. Start je een nieuwe vzw op, dan is er gewoon geen handigere manier om je statuten op te stellen dan deze digitale tool. Maar ook voor bestaande vzw’s die nog met statuten uit ‘de jaren stillekes’ werken, is het de ideale manier om met een schone lei te beginnen. Want Scwitch is als cvba met sociaal oogmerk opgericht in, door en voor de socioculturele sector. Voor kosten-, tijd- en kopzorgbesparing. En laat dat nu net de kern zijn van wat die statutenbouwer van ons doet!

Uiterst nuttig! 

Een korte opzoeking in het Staatsblad leert dat er al 334 vzw’s zijn opgericht sedert 1 mei 2019. Veel opzoekingswerk moest ik echter niet doen om te zien dat er heel wat vzw’s zijn opgericht met statuten die nog niet in overeenstemming zijn met de nieuwe wet. Sedert 8 mei hebben al zo'n 200-tal organisaties onze statutenbouwer uitgeprobeerd. Iets meer dan 1 op 4 van hen heeft het ganse traject doorlopen en heeft dus intussen een vzw opgericht met onze statutenbouwer of is momenteel in de laatste fase voor oprichting.

Hier nog wat reclame maken kan dus geen kwaad. We willen niks liever dan dat zoveel mogelijk starters optimaal uit de startblokken schieten. Gebruik dus die statutenbouwer of onze modelstatuten! 

Scwitch is overal 

Daarnaast hebben we de voorbije maanden alle hoeken van Vlaanderen afgereisd om introsessies te geven over de nieuwe vzw-wetgeving. Van het SOCK (Kaprijke) tot het SWOK (Staden), over een heel pak sportcentra en muziekhallen tot zelfs het artiestendorp van Tomorrowland (de rest van het jaar weliswaar beter bekend als de hockeyclub van Boom). De deelnemers van onze sessies zijn van divers pluimage: professionelen of vrijwilligers, van grote of kleine vzw’s, lokaal of overkoepelend, al ingelicht over de grote lijnen of nog nooit gehoord van de nieuwe vzw-wetgeving. We proberen de boodschap duidelijk te krijgen voor iedereen.Weg met de verwarring!?

Maar, zo merken we, op veel vlakken blijft er verwarring heersen. Er circuleert dan ook uiteenlopende informatie.

De voornaamste punten van verwarring bij deze nog even opgeklaard :

  •  De term ‘vzw’ staat wel degelijk nog steeds voor ‘vereniging zonder winstoogmerk’ : er zijn voorstellen geweest om de afkorting ‘vzw’ om te vormen tot ‘vereniging zonder winstuitkering’ maar deze zijn er finaal niet doorgekomen. Waarom? Aan Nederlandstalige kant geen probleem om over te stappen op ‘vereniging zonder winstuitkering’, een vlag die de lading beter zou dekken omdat het verbod op ‘winstoogmerk’ in de nieuwe wetgeving is weggevallen. De afkorting zou ongewijzigd blijven. De Franstaligen wilden uiteraard ook hun afkorting ‘asbl’ behouden, maar ‘association sans but lucrative’ bleek dan weer niet zo gemakkelijk te wijzigen in iets dat als afkorting ook ‘asbl’ zou geven. Gevolg : de term is ook in het Nederlands nog steeds ‘vereniging zonder winstoogmerk’, hoewel een vzw nu in principe wél een winstoogmerk kan hebben.
  • De indiening van de jaarrekening blijft een moeilijk geval. Ga er even voor zitten. Er is in Boek 1 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen eerst een opsplitsing in micro, kleine en ‘andere dan kleine’ (voor het gemak noemen we die ‘grote’ vzw’s). In boek 3 over de jaarrekening wordt die opsplitsing nogmaals opgesplitst. Uit de ‘kleine’ vzw’s wordt een groep gehaald die zijn jaarrekening met een vereenvoudigd schema mag indienen. De overige moeten respectievelijk met een micro-, verkort of volledig schema indienen.  Verwarrend? Blijkbaar ook voor de verheid zelf: in een net gepubliceerde brochure en haar website spreekt ze over nòg een andere opsplitsing. Wat zegt dat spreekwoord ook al weer over een kat en haar eigen jongen? Het is op dit moment ook nog niet duidelijk waar de jaarrekening uiteindelijk zal moeten worden ingediend. Er is immers nog vòòr de inwerkingtreding van het wetboek al opnieuw een wetsvoorstel ingediend om het wetboek al terug te veranderen op dit punt. Het wetsvoorstel dat de neerlegging van ALLE vzw’s bij de Nationale Bank voorziet (i.p.v. bij de griffie van de ondernemingsrechtbank voor de kleinere vzw’s) is in de Commissie goedgekeurd maar nog niet in de Kamer. Maar er zijn intussen al uitvoeringsbesluiten die wél uitgaan van die goedkeuring van die wet in de Kamer. Kortom: afwachten wat het wordt. Vanuit de sector blijven de pogingen lopen om de neerlegging bij de Nationale Bank terug te draaien. Dit zou immers een jaarlijks bijkomende kost met zich meebrengen. In elk geval zou dit ten vroegste voor de jaarrekening van 2020 (in te dienen in 2021) zijn, dus tegen dan is er hopelijk duidelijkheid. We houden het in eider geval nauwlettend in het oog!

Na een aangenaam druk voorjaar is de zomer in aantocht, waarin de lange stroom aan sessies op een lager pitje zal staan, even tijd om op te laden dus zodat we er in het najaar opnieuw volop kunnen invliegen!

Ken je ons aanbod rond de sociale secretariaten al? Sinds de start van het aanbod bespaarden 250 organisaties samen meer dan een half miljoen euro op hun loonadministratie! Zeg je sociaal secretariaat tegen ten laatste 30 juni op, zodat je volgend jaar kan instappen. Meer info op de site van Sociare.