header handjes

SARC: oproep onafhankelijke deskundigen

De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) vernieuwt elke vier jaar de samenstelling van de Algemene Raad en de sectorraden. Tot 15 juni kan u zich kandidaat stellen als onafhankelijke deskundige.

20200601 Banner Sarc Oproepdeskundigen Def
20200515Koffie
De Algemene Raad en de sectorraden zijn samengesteld uit onafhankelijke deskundigen en uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Deze laatsten kunnen voorgedragen worden vanuit de sectoren. De representatieve belangenorganisaties uit het sociocultureel-, kunsten-, erfgoed-, media- en sportveld worden aangeschreven door de bevoegde minister om een kandidaat en een plaatsvervanger voor te dragen. De onafhankelijke deskundigen kunnen zich kandidaat stellen door te reageren op de open oproep waarvan u op de website van de SARC alle informatie vindt Wie zich kandidaat wil stellen, kan dit nog tot en met 15 juni door middel van dit inschrijvingsformulier waarin u uw profiel, deskundigheid en motivatie duidt. (Wanneer u het formulier verzendt, ziet u een scherm met een bevestiging van verzending. U krijgt tevens een bevestiging in uw mailbox (check de spam indien nodig). Indien dit niet het geval is, gelieve contact op te nemen via sarc@vlaanderen.be.)
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart