header handjes

Provinciale prijs voor sociaal-cultureel volwassenenwerk 2017 voor Konekt vzw en Luk Verschueren

donderdag 14 september 2017

De Provincie Oost-Vlaanderen schrijft om de twee jaar, en ditmaal voor de laatste keer, de prijs voor sociaal-cultureel volwassenenwerk uit voor uitzonderlijke verdiensten of bijzondere inspanningen voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk in Oost-Vlaanderen. Op voorstel van de jury kende de deputatie de prijs ex aequo toe aan Konekt vzw en aan Luk Verschueren.

Provincie Oost Vlaanderen

Ex aequo

De jury vond deze laatste editie van de prijs een uitgelezen kans om zowel een blik vooruit te werpen als terug te kijken naar de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Om die reden werd de prijs ex aequo toegekend aan Konekt vzw en Luk Verschueren.
De jury was van oordeel dat Konekt vzw baanbrekend werk verrichtte en een sterk parcours reed. De jury loofde de omslag die de organisatie maakte de voorbije jaren. Ze namen een voortrekkersrol op bij de samenvoeging van de vormingsorganisaties die werken voor mensen met een mentale beperking. (WIEV, Handicum, VIBEG en VMG). Op alle vlakken brachten ze ruime samenwerkingen tot stand. De werking van Konekt vzw, ontstaan in Oost-Vlaanderen, is dan ook uniek te noemen binnen die provincie.
Luk Verschueren heeft een aanzienlijke verdienste in het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Hij heeft alle mogelijke functies bekleed bij zeer uiteenlopende sociaal-culturele organisaties en armoedeverenigingen. Ook na zijn professionele loopbaan blijft hij zeer actief betrokken bij de sector. Hij belichaamt als het ware het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Sector in de pers

Organisaties uit het sociaal-cultureel werk komt je met de regelmaat van de klok tegen in de pers. Zo konden we afgelopen week lezen over een opmerkelijk voorstel van Taxistop en Autodelen.net over mobipunten en oogstten Okra en de Gezinsbond persaandacht hun bezorgdheid over het feit dat niet iedereen zich even zeker voelt op het internet.

Wij zijn (in) het nieuws!