header handjes

Sector pakt uit met 2 nieuwe applicaties: over privacy en belastinggeld

Begin maart lanceerde de Liga voor Mensenrechten een privacy-app die gebruikers inzicht geeft in data die de overheid over haar burgers verzamelt. Ook De Wakkere Burger pakte uit met een online tool. Eentje waarbij je zicht krijgt op de uitgaven van alle Vlaamse steden en gemeenten.

Duidelijke communicatie over gemeentelijke uitgaven

Waaraan besteedt jouw lokaal bestuur het meeste geld? Hoeveel belastingen draag je zelf bij? En welke uitgaven liggen merkelijk hoger dan in andere steden of gemeenten? Het online platform Je Gemeente Telt biedt antwoorden. Naast eenvoudige duiding bij de ­begroting, kan je zelf nagaan hoeveel geld naar bv. cultuur, zorg, mobiliteit of ondernemen vloeit. De vergelijking met andere gemeente zet aan tot reflectie, net als de selectie van enkele richtprijzen (zoals de kost van een verlichtingspaal, drukwerk of politielonen). De Wakkere Burger en Tree company sturen met hun online platform aan op meer transparantie. Degelijke informatie, zoals toegankelijke en bevattelijke financiële cijfers, zijn een opstapje naar meer burgerparticipatie. Dankzij Je Gemeente Telt kunnen burgers budgetten in de diepte bestuderen. Het begin van een boeiend debat.

Bekijk de cijfers voor jouw gemeente in detail op Je gemeente telt. 

Geld

Betere informatie over je privacy

Van geheel andere aard, maar eveneens een tool die aanzet tot nadenken is de privacy-app van de Liga voor Mensenrechten. De webapplicatie legt uit welke veiligheidsmaatregelen de overheid neemt, maar ook welke implicaties dit heeft voor onze privacy.  De Liga voor Mensenrechten wil kritisch informeren over de hoeveelheid aan data die de overheid over ons verzamelt. Wanneer we het hebben over datahonger en de impact daarvan op privacy denken we vaak aan grote internetgiganten zoals Facebook en Google, maar we vergeten soms hoeveel de eigen overheid over ons weet…  Er wordt steeds meer informatie verzameld. Is dat wel altijd nodig? En waarom is de overheid niet altijd transparant over welke gegevens ze over haar inwoners verwerkt? De Liga geeft duiding en antwoorden.

Ben je na het lezen van deze inhoud toch wat verontrust? Laat dan niet na om via de app je bezorgdheid te uiten alle politieke partijen.

Privacy
Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke