header handjes

Stimuleer maximale participatie van kansengroepen aan alle cultuurvormen

“Kwetsbare groepen laten participeren aan cultuur zorgt voor minder sociale ongelijkheid”

Sociale ongelijkheid is een maatschappelijke kanker. Financiële ingrepen zijn slechts één element in het bestrijden ervan. De expertise van organisaties die werken met kwetsbare groepen moet meer gebruikt worden bij beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. Kwetsbare mensen moeten ook maximaal gestimuleerd (kunnen) worden om deel te nemen en deel te hebben aan cultuur.

Greet Poelmans (Avansa Limburg) vat het hier kort voor u samen.

Daaronder leest u de concrete aanbevelingen.


Integreer aandacht voor kansengroepen in alle cultuurdecreten. Doe dit op maat van de betreffende sector(en)

Het participatiedecreet dat een set van maatregelen bevatte ter bevordering van cultuurparticipatie voor kwetsbare groepen is ontmanteld. Neem de maatregelen -en bijhorende centen - integraal op in verschillende cultuurdecreten.
Monitor de veranderingen door het verdwijnen van het Participatiedecreet. Grijp in waar nodig. Geef kansengroepen en lokale netwerken armoede ook in de toekomst alle kansen. Ze bestaan niet langer bij gratie van het Participatiedecreet, maar werden ingeschoven in het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking. Volwaardige ontplooiingskansen –en nabijheid- blijven noodzakelijk.
Zie hieronder wat Katia Segers (Vooruit) en Meyrem Almaci (Groen) hierover zeiden op Wascabi (31/8/2023)


Geef organisaties die werken met kansengroepen meer ruimte om mee te denken over beleidsmaatregelen binnen en buiten cultuur

Heel wat sociaal-culturele organisaties werken expliciet met en voor kansengroepen. Hun expertise en ervaringen moeten nog veel meer gebruikt worden bij beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. Binnen en buiten het culturele veld.
  Dat iedereen moet kunnen participeren, is een grondrecht. Naast het bevoegdheidsdomein cultuur moeten alle ministers in deze thematiek betrokken worden en de rol van sociaal-culturele organisaties hierin erkennen.
  Zie hieronder wat Vlaams minister Benjamin Dalle (cd&v) hierover zei op Wascabi (31/8/2023)


  Vermijd symptoombestrijding. Een coherente aansturing is nodig

  Maak werk van een coherent en slagkrachtig instrumentarium. Want de huidige maatregelen – zoals de UiTPAS en (boven)lokale netwerken vrijetijdsparticipatie – botsen op hun grenzen. Voor kansengroepen betekent dit morrelen in de marge.
  Harmoniseer de UiTPAS in functie van meer bereik van kansengroepen en betere/bredere toegankelijkheid ervan voor verenigingen in Vlaanderen. De verschillende lokale toepassingen ervan leiden nu tot gemiste kansen voor zowel aanbieders als gebruikers.
   Bundel expertise over kansengroepen bij Demos (binnen Publiq). Geef Demos als netwerkorganisatie voldoende ondersteuning om deze kennis te laten doorsijpelen in de brede vrijetijdssector.
   slogan verkiezingen 2024
   Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart