header handjes

State of the Region

Een nieuw decreet. Een nieuwe realiteit. Bovenlokaal cultuurwerk zal de komende jaren steeds nadrukkelijker vorm krijgen. Onder meer via projecten, waar 7,5 miljoen euro is voorzien. In welke mate zullen sociaal-cultureel volwassenenwerk, amateurkunsten en burgerinitiatieven hier wel bij varen? Een vraag die we graag beantwoorden door in de buik van Vlaanderen te gaan kijken. Via de 'State of the Region' sprokkelen we komende jaren de nodige informatie bijeen.

Spraakmakend event staat centraal

State of the Region is een repetitief gegeven. 2 à 3 keer per jaar strijken De Federatie, De Wakkere Burger en Stichting Lodewijk De Raet (als vast consortium) ergens te lande ergens neer om er samen met de betrokken vormingplus een spraakmakend event neer te poten voor burgerinitiatieven met ambitie en indieners van bovenlokale projecten. De State of the Region brengt nieuwe inzichten (informatie & feedback), inspiratie en ontmoeting, maar biedt ook mogelijkheden om verder te groeien. De concrete invulling van de dag/avond is iedere keer anders. Volgens de expertise van de partners en behoeften van de regio.
Benieuwd naar de events in jouw buurt? Schrijf je dan binnenkort in op onze bovenlokale nieuwsbrief.

Eerste temperatuurmeting: De Federatie bereidt zich voor

De Federatie grijpt dit momentum ook aan om input te verzamelen over de noden van burgerinitiatieven en bovenlokale actoren. Cijfers, feiten en verhalen moeten ons helpen om het wel en wee van het bovenlokaal decreet in kaart te brengen. Op die manier wil De Federatie klaar staan wanneer het decreet bovenlokaal cultuurwerk tegen het licht wordt gehouden. Om vragen te beantwoorden als: wat loopt goed? Wat kan beter?
Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke