header handjes

Toegankelijkheid van culturele infrastructuur

Met integrale toegankelijkheid wordt bedoeld: de kwaliteit van een ruimte, omgeving, object en dienstverlening die het mogelijk maakt dat iedereen die ruimte, die omgeving, dat object of die dienstverlening op een gelijkwaardige en onafhankelijke manier kan bereiken, betreden, gebruiken en begrijpen. Met andere woorden: we wensen dat elke infrastructuur toegankelijk is voor iedereen, onafhankelijk van de handicap of beperkingen die mensen kunnen ondervinden in hun functioneren of deelname aan het maatschappelijk leven. Het maximaal toe te kennen subsidiebedrag voor deze prioriteit is 250.000 €.

Specifieke voorwaarden

De projectaanvrager dient een toegankelijkheidsdoorlichting, verkregen door of goedgekeurd door het agentschap Toegankelijk Vlaanderen, te kunnen voorleggen.

Beoordelingscriteria

Het rapport van de toegankelijkheidsdoorlichting bevat een advies over de prioritaire ingrepen. Op basis van het rapport van die screening kan een projectaanvraag voor subsidies worden ingediend. De totale financiering van het project en de mate van subsidiëring of de inbreng in natura door andere overheden. Onvoorwaardelijke subsidiebeloftes die afhankelijk gemaakt zijn van subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap, worden aanvaard. Het aanvraag formulier kan je hieronder terugvinden, voor meer informatie neem je best contact op met het departement (nog even verder naar beneden scrollen). Kijk ook eens op de website van het Departement.

waar kan ik meer info vinden?

Op de website van het departement!

Naar het departement!