header handjes

Plezant en relevant leesvoer. Ontdek onze Wascabi.

Sociaal-cultureel werk en amateurkunsten doorgronden en oppikken wat zij voor jouw werking kunnen betekenen. Hoe doe je dat? Door ons jaarmagazine beleid & tendensen door te nemen. De Federatie proudly presents: Wascabi. 64 bladzijden pittige interviews met beleidsmakers en straffe lidorganisaties.

Mockup cover wascabi21 lichter

Editie 2022

Alleen diehard fans vragen zich af: waar is editie 2021 gebleven? Wel die was er niet. We schoven gewoon een half jaartje op en sprongen meteen van september 2020 naar januari 2022. Maar to the point nu. Wat biedt Wascabi 2022? Verhalen en praktijkvoorbeelden, aangevuld met reflecties uit het beleid en onze sociaal-culturele - en amateurkunstenorganisaties.

Top 4 van artikels die lokale besturen of vrijwilligers niet mogen missen:


Vrijwilligers. Superheld of bedreigde diersoort?

De voorzitter van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk praat vaak met en voor verenigingen. Hij ziet veel om zich zorgen over te maken… Maken rommelige wetgeving of hogere kostenvergoedingen het vrijwilligerswerk kapot? “Vrijwilligerswerk is lokaal, maar de wet op het vrijwilligerswerk is federaal.” “Liever simpelere regels dan een digitaal loket”, stelt OPENDOEK en “Er valt niet zomaar op de ON-knop te duwen,” klinkt het bij Okra.


  Bewegen na corona

  “Vrijwilligers moeten de draaiboeken voor de acties in gemeenten heruitvinden, en de energie daarvoor ontbreekt soms.” Het is al corona wat de klok sloeg. Toch klommen sommige thema’s hoger op de agenda dan ooit. Mobiliteit bijvoorbeeld of armoede en mensenrechten. Hoe grepen Mobiel 21, Welzijnszorg en Liga voor Mensenrechten dit momentum aan? En wat blijft daarvan over, postcorona?


  Commissie Cultuur in 2022.

  Het wordt een druk jaar voor onze parlementairen. En de verwachtingen zijn hoog gespannen. Stephanie D'Hose: "De vraag is lokale besturen voldoende verantwoordelijkheid nemen voor de ingekantelde middelen van lokaal cultuurbeleid?" "Voor de toekomst kijk ik naar de IGS’en en de regio’s omdat die dichter bij de verenigingen staan," stelt Marius Meremans. Ook Katia Segers, Elisabeth Meuleman en Orry Van de Wauwer geven een inkijk in hun werkzaamheden.


  Burgerbevraging over België: de democratische spier trainen.

  In gesprek met onder meer federaal Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden en parlementslid Kristof Calvo over de online enquête en panelgesprekken n.a.v. de nakende staatshervorming. Verlinden liet namelijk optekenen dat: “We ook lokale besturen kunnen betrekken. Ze kunnen een booth in het gemeentehuis of de bib zetten, waar mensen input kunnen geven, en debatavonden organiseren.”

  Via deze weg kan je ons magazine lezen en downloaden. Integraal of artikel per artikel. Véél leesplezier!

  Wist je dat het Steunpunt sociaal-cultureel werk Socius onlangs ook een publicatie uitbracht? Ontdek hier: ‘Vandaag beginnen we aan morgen’.

  Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke