header handjes

Wet overheidsopdrachten

Als overheden opdrachten of diensten willen aanbesteden, moeten ze zich houden aan allerlei regels om ervoor te zorgen dat alles transparant en rechtvaardig gebeurt. Maar dit geldt ook voor heel wat gesubsidieerde privé-verenigingen. Gelukkig slaagden we erin om in twee etappes de drempel op te trekken.

Het begon in Europa, en vertaalde zich in federale regelgeving, die op 1 juli 2013 van kracht ging. Plots werd duidelijk dat ook privaatrechtelijke spelers, zoals vzw's, die meer dan 50% via de overheden worden gefinancierd, zich aan de regels moesten houden. En hoe hoger het voorziene bedrag voor de aankoop of opdracht, hoe strikter de regels werden. We denken dat de regels voor overheidsopdrachten hun doel voorbijschieten als ook gesubsidieerde verenigingen ze zonder meer moeten naleven. Op zich lijken objectieve gunningen een voorbeeld van goed bestuur en gezond verstand. Het is maar logisch dat je bedachtzaam omspringt met middelen van de belastingbetaler. Echter: 99% van de verenigingen heeft daar geen regelgeving voor nodig. Verenigingen spenderen sowieso – en zeker met de besparingen - zuinig en bedachtzaam. De voortschrijdende juridisering roept een vermoeden van ongezond verstand in het leven. Daarom bepleitten we, in een bredere coalitie (waaronder de Verenigde Verenigingen), om de drempel op te trekken: eerst van 6.500 naar 8.500 euro en uiteindelijk (in 2016) naar 30.000 euro. Wie een opdracht onder dit drempelbedrag uitschrijft, hoeft zich geen zorgen meer te maken over allerlei formele documenten of procedures. De factuur moet volstaan.

Scwitch maakt het helder voor jou

Download hier een eenvoudig doorloopschema om na te gaan of je moet voldoen aan de wet inzake overheidsopdrachten en welke regels je dan moet volgen. Met dank aan onze dienstverlener Scwitch, waar je ook met bijkomende ondersteuningsvragen terecht kan: www.scwitch.be .

Binnen De Federatie neemt Kristien Vermeersch de beleidsaspecten hiervan waar.

Hier vind je Kristien